Himdyk 4

0
954
Himdijk o 2

In het jaar 1857 was het huis nr. 95 en woonden er Klaas Fongers Ringnalda met zijn gezin. Zij vertrokken op 21 April 1857 en komen er wonen Sikke Tjeerds Postma en zijn vrouw Akke Pieters Jouwsma met hun drie zonen en één dochter. Op die zelfde dag trouwen Jacob Geales Galama en Wietske Johannes van der Werf. Zij komen er dan wonen. Het huis is dan nr. 56 geworden.

Himdijk 4Jacob Geales Galama kwam van Senserhuis no 94. In 1895 werd de oude boerderij afgebroken en kwam er een nieuwe voor in de plaats. Op 1 Juni 1875 werd de eerste steen gelegd door J.M.G. Jacob Michiels Galama. In de voorgevel herinnerd een gevelsteen aan deze gebeurtenis. Op 10 April 1981 overlijd Wietske Johannes van der Werf. Uit dit huwelijk werden vijf  kinderen geboren. Minke,  Elizabeth,  Michiel,  Johannes en Akke. Jacob hertrouwt op 5 augustus 1882 met Hidje Durks de Boer. Wietske,  Durk,  Ysbrand,  Suzanna,  Waltruda,  Clazina,  Francisca (verdronken).

himdijk (6)
Het gezin van Jacob Michiels Galama en Hidje de Boer. Achterste rij v.l.n.r. Michiel, Wietske, Jacob Galama, Akke, Clasiena, Elizabeth, Durk, Johannes. Voorste rij. v.l.n.r. Ysbrand, Minke, Waltruda, Hidje de Boer, Suzanna.

Jacob Galama overlijd op 8 Febr. 1905. Het bedrijf wordt dan voortgezet door Hidje Durks de Boer en zoon Ysbrand Galama en zus Claciena Galama, zij blijven er wonen tot 1934 en vertrekken dan naar Blauwhuis waar Hidje op15 April 1936 overlijd.

Het bedrijf wordt in 1934 verpacht aan Hendrik Mebius Brandsma en Hedwig  Tjebbe Witteveen. Op 1 Mei 1937 keren Ysbrand en zijn zus Clasiena weer  terug naar de boerderij blijven er boer tot 1 Mei 1946. Het bedrijf wordt dan verpacht aan Tjeerd Haarsma en Petronella Durks Galama. In de loop van de jaren worden gebouwen en landerijen hun eigendom. Zij blijven er boer tot 1983 dan wordt het bedrijf overgenomen door hun zoon Durk en Sjoerdje Hiemstra.

LAAT EEN REACTIE ACHTER