Himdyk 13

0
1914
Hemdijk 13

Senserhuzen huisnummer 94, behoort tot de gemeente Tjerkwerd. Hoewel de bewoners geheel op Blauwhuis zijn gericht behoort het tot het dorpsgebied van Tjerkwerd. De geschiedenis van Senserhuis is al heel oud.De oudst bekende gebruikers dateren van 1540. In de benificaal boeken van Friesland komen wij dan  tegen  Douwe Emmezoon. 10 jaar later in het jaat 1640 staat als eigenaar in het stemkohier van de gemeente Tjerkwerd dat de eigenaar is Eling Douues Bangama met zijn broers en zusters. De gebruiker is dan ook Eling Douues Bangama.

Hemdijk13
Het oude Senserhuis afgebroken in 1805.

In het floreenkohier van 1700 staat  als eigenaar Johannes Douwes c.s.vermeld.Deze gebruikt de boerderij zelf niet maar verhuurt deze aan Douwe Hoitinga die woont op Jonkershuisen.

Familie Bangama, Bangma, Ykema

  • In 1768 heeft Senserhuis verschillende eigenaars allemaal uit de familie Douwe Bangama. Elk voor 1/6 deel.
  • In 1778 is Okke Eeltjes Wed en Jan Ockes Bangma eigenaar.In 1788 is Ocke Eeltjes en Jan Oedses Bangma eigenaar.
  • In 1798 komt Yke Thedorus Ykema op Senserhuis. Hij trouwde met de 16 jarige Geertje Eeltsjes Bangma van Hieslum.
  • Yke en Geertje krijgen 14 kinderen. Het zevende kind was Okke die de eerste steen lag van het nieuwe Senserhuis zoals wij het nu kennen.
  • In 1805 werd de kapitale boerderij afgebroken  en op dezelfde plek werd de huidige boerderij gebouwd.De huizing werd opgesierd met een gevelsteen ,waarin gebeiteld stond.

Den 9 July 1805 Okke IJkema
Oud 10 jaar ,heeft hier
Geleid de Grondsteen en ’t
Verband daarop, so houd dit
Huis op hoop een vaste stand.

NR458 hemdijk 13
Het nieuwe Senserhuis gebouwd in 1805.

Deze Okke trouwt 10 mei 1817 met Aagje Ruuds Feenjus ook wel Postma genoemd. Okke Ykema wordt niet oud hij overleed op 29 Juni 1839 te Hieslum. Acht jaar later, op 11 en 25 mei 1837, kwam het bij de familie Ykema tot een boedelscheiding en tot publieke verkoop van het Senserhuis ,na acht verhogingen werd de nieuwe eigenaar Ysbrand Klazes Galama voor f 32.103.-.

Verkopers waren Geertje Eeltjes Bangma, weduwe van Yke Theodorus Ykema en Tjitske Sijbens Sijbesma echtgenote van Simen Piters Boelstra. De boerderij kon niet in gebruik worden genomen, hij was nog tot 1842 verhuurd aan de Weduwe Abbema. Het huis was toen No 94. De periode van 1842 tot 1850 is niet helemaal duidelijk. In 1850 treffen wij er aan Hessel Pieters Wesselius en zijn vrouw Sjoukje Jans Bosma of zij er al die tijd gewoond hebben is  niet duidelijk, in elk geval zij verlaten  op 12 Mei 1850 Senserhuis.

Galama

  • Op 12 Mei 1850 komen er wonen Michiel Ysbrand Galama ,de jongste zoon van Ysbrand Klazes Galama en Ytje Jans Siemonsma, hij was getrouwd met Elizabeth van den Oever en hadden toen drie hun kinderen Ysbrand, Jacob en Akke. Op Senserhuis werden daarna nog drie kinderen geboren Klaas, Haye en Jan. Dit gezin blijft er wonen tot 1875 en dan gaan Michiel en Elizabeth rentenieren in Bolsward aan de Harlingerstraat.
  • Hun oudste zoon Ysbrand Michiels Galama en Aaltje Rientses van der Weij met hun twee kinderen Elizabeth en Regina komen er dan wonen. Ysbrand en Aaltje kwamen van een boerderij onder Wons.
  • Op Senserhuis werden nog vijf kinderen geboren, Michiel, Akke, Taeke, Boukje en Jan. Ysbrand en Aaltje zijn beide jong overleden Aaltje 27 februari 1885 en Ysbrand 15 november 1886.
himdijk (8)
Foto van de ” wezen” ± 1900 v.l.n.r. Jan, Taeke, Boukje, Michiel, Elizabeth, Akke. De broer van Ysbrand, Jacob Michiels Galama, werd voogd over de zeven wezen.

Na het overlijden van de beide ouders komen Pake en Beppe, Michiel Ysbrands Galama en Elizabeth van den Oever weer terug op Senserhuis om de zorg over de wezen op zich te nemen, waarvan de oudste 14 en de jongste nog geen jaar oud. Zij blijven er tot 1890 wonen en keren dan weer terug naar Bolsward.

Michiel Ysbrands Galama en zijn zusters boeren er dan verder. In 1904 trouwt Michiel  met Catharina Rijpkema, zij blijven er boeren tot 12 mei 1947 en gaan dan wonen in Blauwhuis.

himdijk (9)
Het gezin Michiel Ysbrand Galama en Catharina Rijpkema b.g.v. hun 25 jarig huwelijk in 1929. Voorste rij v.l.n.r Agatha, Michiel Galama, Alida, Margaretha, Catharina Rijpkema, Elizabeth en Ysbrand. Achterste rij v.l.n.r. Teake, Menno, Sake, Joop en Jan.

Hun zoon Menno, die op 22 April 1944 trouwde Johanna de Jong, wonen drie jaar in Blauwhuis en komen Mei 1947 op Senserhuis wonen. Samen met zijn broer Jan boeren zij er tot 1956. Dan  trouwt  Jan met Theodora Lugtenberg en worden boer in Zuidhorn.

Menno en Johanna boeren er tot 12 Mei 1980 en gaan dan rentenieren in Jutrijp. Hun zoon Piet neemt dan het bedrijf over en trouwt  1 maart 1985 met Cobi Draaijer.

Himdijk p
April 2006.

Foto’s van J.Y. Galama

LAAT EEN REACTIE ACHTER