Himdyk 3

0
1300
Hemdijk 3

Himdyk 3, Jonkershuzen, Stem 28. Ook op deze boerderij komen wij de Buwalda’s tegen.

kaartje2
Buwaldaburen of Jonkershuizen.

Hille Ruirdts te Buwalda trouwt in 1578 met Jayts Sible dr.Oenema. Hun zoon Gatze Hille Buwalda, is in 1640 eigenaar gebruiker, Gatze overleed 15 september 1649, hij trouwt met Bauck Beintema, zij overleed 7 April 1639.

Uit dit huwelijk Hille Gatzes Buwalda geboren in 1641  is in 1670 eigenaar,trouwt in 1665   met Jiesel Hessels Ypema,zij overleed op 4 Mei 1662,oud 25 jaar, Hille hertrouwt in 1672  met Jetske Ulbes Sippens. Uit dit huwelijk Bauckje Buwalda, zij is in 1698 voor 1/3 eigenaar van stem 28.

Daarna is het onduidelijk wie eigenaars en gebruikers van stem 28 waren, in elk geval bleef het bezit nog jaren in handen van de Buwaldas. In 1832 is dan eigenaar  Wed.Johannes Haitsma.

In 1875 worden er boer Harmen Reitsma en Bregje Attema, hun dochter Anne werd er op17 Februari. 1876 geboren zij trouwde later met Dominee Jan Rijs, of zij ook eigenaar waren is mij niet bekend. Harmen en Bregje blijven er wonen tot 1915. Dan komen er wonen Tjitse Pasma en Gatske Heida.

Himdyk (29)
Tjitze Pasma, en Gatske Heida.

In 1920 wordt de oude boerderij afgebroken en op dezelfde plek herbouwd.

Himdyk (20)
De oude boerderij.
Himdyk (28)
De nieuwe boerderij.

In 1919 is eigenaar de familie Kymmel uit Roden Mevr.C.S.Kymmel kreeg belangstelling voor het Friesche paard omdat de pachter van haar boerderij Tjitse Pasma een bekende Friesche paardenfokker was. Hij was fokker eigenaar van de bekende hengsten Tiemen en Broar.

himdijk (5)
De hengst van Tjitsse Pasma Broar 176, rijder Bonte de Boer.
himdijk (4)
Tiemen 159, Rijder Tjitse Pasma.

In 1948 overlijdt Tjitse Pasma, Het bedrijf wordt dan tot 1953 voortgezet door zijn vrouw Gatske Heida met hulp van bedrijfsleiders Taeke de Boer en Hendrik Gaastra.

Himdyk (25)
De buurvrouwen Gatske Pasma Heida, van nr.3. en Susanna Bruinsma Flapper, van nr. 1.

In 1953. Wordt er boerenboelgoed gehouden. Eigenaar is dan de Stad Zuthen. Dan komen er  wonen Fokke Douwes de Boer en Hetske Eringa, in 1974 opgevolgd door hun zoon Anne Douwes de Boer en Sara Cornelis Reitsma.

Hemdijk 3
Rond 1990. Foto G. Mulder.
Himdijk b
April 2006. Hemdyk nr. 3 en 5.
Himdijk k
Hemdyk nr. 3 en 5.

Twee palen links en rechts van de reed naar Jonkershuizen.

Himdijk c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Himdijk d

 

 

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER
DELEN
Vorig artikelWaltawei 6
Volgend artikelAardrijkskundige Namen