Himdyk 9

0
1285
Himdijk m

Fjildhuzen. Deze boerderij werd altijd “De Van der Weij’s pleats” genoemd.

Himdyk (8)
Hier was het niet zo best. Op de boom een plakkaat met opschrift.
  • Auk Jans van der Weij met Tjitske M.Hiemstra hebben er gewoond
  • In 1907 Hessel Offringa en Trijntje Bosschma.
  • Daarna in 1908 Siebolt Wiersma en Ina Schuil ( dochter van Paulis Schuil)
  • In 1918 Rinke de Boer getrouwd met van den Akker.
  • Tjitte de Wolff kocht de boerderij en na hem woont
  • Jan S de Wolff met Hennie de Jong er sinds 1974.
Himdyk (11)
Bij Rouke en Bote de Boer.
Himdyk (9)
Post bezorging op Fjildhuzen: Vlnr Wieger de Jong, Govert Sipkema, Rouke de Boer.

De postbode liep eerst naar Eemswoude, dan door het land naar Aaksens en Fjildhuzen en dan via de Himdyk weer terug naar Tjerkwerd.

Himdijk m 1
April 2006.
Himdijk i
Foar Aaksens net lâns Fjildhuzen.

Geschreven door Offringa. H op 2007-05-02  00:01:31.

Beste mensen,

Ik ben een kleinzoon van mijn pake Hessel Offringa. En deze heeft in Tsjerkwert op een boerderij gewoond. Volgens een familieboek op Hemdijk 9, wat vroeger volgens het boek nr 91 was. Maar als ik de site bekijk was dit 96.

De eerste foto van de Himdyk 9 staat als krantenknipsel in het boek vermeld met de volgende tekst erbij: Fjildhuzen. Himdyk 9. Dizze pleats waard altyd “de Van der Weij’s pleats” neamd. Auk Jans van der Wey, troud mei Tjitske M. Hiemstra ha der ek wenne.
Hy leit yn Hieslum begroeven en syn frou yn Tsjerkwert. Nei har, yn 1908, is Siebolt Wiersma troud mei Ina Schuil, dochter fan Paulis Schuil, der kommen.

Yn 1918 hierde Rinke de Boer de pleats. Rinke de Boer wie troud mei Trijntje van den Akker, hja kamen fan Warkum. De kij binne rinnende fan Warkum kommen, fan Dedzjum of skean oer troch it lan. De pleats lei doe noch yn ‘e modder. De famylje De Boer hat der in sintelreed oanlein. De pleats is no net mear in “Van der Weij’s pleats”, want hy is ferkocht oan Tjitte de Wolff en syn soan. Jan S. de Wolff wennet der sunt 1974. Hy is troud mei Hennie de Jong fan Parregea. Op ‘e beam it papier mei “Mond en Klauwzeer” derop.

Ik heb de dakjes en verdere leestekens maar vergeten, maar als je het frysk leest dan klopt het aardig met toenmalige lijst met bewoners. Hessel Sjuks Offringa heeft, als ik naar de geboortes van zijn kinderen kijk, in Tsjerkwerd van 1901 tot ongeveer half 1908 gewoond. En is daarna naar Wirdum verhuisd. Heeft mijn opa-pake nu werkelijk daar geboerd op de Hemdijk 9 ja of nee is de vraag.

Hebben jullie hier een antwoord op?

Vriendelijke groet,
Hessel Offringa

LAAT EEN REACTIE ACHTER