Hurdriderij op Beabuorren

0
951
start

Nu de ijsbaan nog niet te gebruiken is, werd er vanavond een schaatswedstrijd op Beabuorren gehouden. Gerben Wijnja en Akky Haytema de Vries maakten de volgende foto’s.

dames korte baan
Dames korte baan.
klaar voor de start
Klaar voor de start.
chocolademelk
Chocolademelk.
kortebaan heren
Korte baan heren.
sfeerimpressie kortebaan schaatsen Baburen foto Gerben D. Wijnja
Sfeerimpressie.
jong publiek bij het schaatsen
Jong publiek.
wedstrijdleiding
Wedstrijdleiding.

Foto’s hierboven van Gerben Wijnja. Foto’s hieronder van Akky Haytema-de Vries.

Winnaars
De Winnaars.

Útslagen by de wedstryd fanôf 13 jier:

a.2009 schaatswedstrijd 7 jan 085
Jonges/famkes o/m 15 jier: 1. Djurre Zijsling, 2. Lianne Huitema en 3. Harmen Postma.

Froulju fanôf 16 jier:

a2012 schaatswedstrijd 7 jan 087
(der wie de 30+ kategory ek by y.f.m. te min dielname deryn): 1. Aggie Walsma, 2. Freerkje Walsma en 3. Jacobien Postma.

Manlju 16 o/m 34 jier:

a2010 schaatswedstrijd 7 jan 089
1. Auke Walsma, 2. Ids Walsma en 3. Pier-Jan Zijsling.

Manlju fanôf 35 jier:

a2010 schaatswedstrijd 7 jan 094
(der wie de 50+ kategory ek by y.f.m. te min dielname deryn): 1. Jelle Zijsling, 2. Andries Steegstra en 3. Yde Schakel.
LAAT EEN REACTIE ACHTER