Iepenloftspul útferkocht: reservelist

0
561

It giet hiel goed mei de kaartferkeap. We binne nammentlik útferkocht. Der is in reservelist (link) op de webside set dêr ‘t ynteressearden harren ynskriuwe kinne. Mochten der kaarten frij komme dan krije hja berjocht.

Mei noch mar goed twa wike te gean binne we drok mei repetearjen en tariedings. We gean dêrfoar om wat moais del te setten mei-inoar!

LAAT EEN REACTIE ACHTER