Jelle’s Boubedriuw partij

0
1425
JBp 2011 13

Het was niet echt mooi kaatsweer, zondag 5 juni. Regen en onweer overheersten een groot deel van de middag. Toch werd er, met een pauze van een dik uur toen het te hevig onweerde, fanatiek gekaatst op ‘it skieppefjild’ in Tjerkwerd. Hier werd afgelopen zondag de gezamenlijke ledenpartij van KF de Twa Doarpen uit Tjerkwerd en KF De Seare Hân uit Wolsum verkaatst. Er was zowel een partij voor de heren als een partij voor de dames. De partij werd gesponsord door Jelle’s Boubedriuw uit Groenterp.

Bij de dames stonden 4 parturen op papier die in één poule kaatsten. De parturen bleken allemaal goed tegen elkaar opgewassen. Het partuur van Pietsje Haarsma, Betty Haarsma en Elske van der Meulen bleek de sterkste en ging er met de kransen vandoor. Zij wonnen twee partijen en de derde verloren zij met 5-5 6-6 van Freerkje Walsma, Sietie Bruinsma en Jetske Dijkstra, die uiteindelijk als tweede uit de bus kwamen.

JBp 2011 20
Foto: Anita Hekkema

Bij de heren stonden 10 parturen op de lijst. Na drie omlopen hadden Atser Sybrandy, Jelle Brandsma en Rein Bakker nog geen partij verloren, waardoor zij de finale bereikten. Het was wel twee keer erg spannend; in de eerste omloop kwamen ze Johannes Popma, Wiebren Poelstra en Rients Wiersma tegen. Atser cs won deze partij met 5-5 6-6. Ook in de tweede omloop bleef het spannend tot het einde. Tegen Ype Bote Bonnema, Peter Bolink en Wiebren de Jong pakten ze opnieuw de winst op 5-5 6-6. In de derde omloop hadden ze een staand nummer en dat bracht hun in de 4e omloop, de finale.

JBp 2011 19

Ook Bert Jan Ouderkerken, Sjoerd Bouma en Johan Ouderkerken waren de eerste drie omlopen zonder kleerscheuren doorgekomen. Bij hen kwam het één keer tot 5-5 6-6. In de tweede omloop pakten ze op deze stand de winst van Jos Terpstra, Anno Galama en Durk Ouderkerken.

JBp 2011 18

De finale tussen Atser cs en Bert Jan cs was helaas een eenzijdige. Bert Jan, Sjoerd en Johan stonden ijzersterk te kaatsen en daar hadden Atser, Jelle en Rein niet genoeg antwoord op.

JBp 2011 17

Het werd 5-0 6-2 voor Bert Jan, Sjoerd en Johan, waarna zij de kransen mee naar huis mochten nemen.

JBp 2011 16

In de verliezersronde ging de finale tussen Seakle Witteveen, Sjoerd Wijngaarden en Freerk Kootstra, en Johannes Popma, Wiebren Poelstra en Jentsje van der Stap. Opvallend genoeg waren deze twee parturen in de eerste omloop de tegenstanders van de parturen die in de finale stonden.

JBp 2011 15

Seakle, Sjoerd en Freerk trokken in de verliezers finale aan het langste eind. Zij wonnen met 5-2 6-6.
JBp 2011 14

Uitslag:

Heren:
1. Bert Jan Ouderkerken, Sjoerd Bouma en Johan Ouderkerken, 2. Atser Sybrandy, Jelle Brandsma en Rein Bakker, 3. Auke Walsma, Sybolt de Boer en Jan Postma. Verliezersronde: 1. Seakle Witteveen, Sjoerd Wijngaarden en Freerk Kootstra, 2. Johannes Popma, Wiebren Poelstra en Jentsje van der Stap.

Dames:
1. Pietsje Haarsma, Betty Haarsma en Elske van der Meulen, 2. Freerkje Walsma, Sietie Bruinsma en Jetske Dijkstra

JBp 2011 13

JBp 2011 12

JBp 2011 11

JBp 2011 10

JBp 2011 09

JBp 2011 08

JBp 2011 06

JBp 2011 05

JBp 2011 04 JBp 2011 03

LAAT EEN REACTIE ACHTER
DELEN
Vorig artikelFotowedstrijd
Volgend artikelFietstunnel deel 7