Jeugd Sponsor Actie | K.F. De Twa Doarpen

0
330

Het duurt nog even voordat we weer een kaasballetje mogen slaan. Achter de schermen wordt al druk  vergaderd om dit jaar weer een leuk programma samen te stellen. De leden krijgen  dit jaar weer een kaatsinfo boekje op de mat.

Er zijn in het bestuur enkele wisselingen geweest. Ekerina Bootsma heeft na 5 jaar inzet het bestuur verlaten en we hebben Femke Boonstra bereid gevonden om in het bestuur plaats te nemen.  De jeugdcommissie is  versterkt met Wieberen de Jong.

Vorig jaar hebben we meegedaan met  de Rabo Club Support actie. Dit heeft de kaatsvereniging €210,56 opgeleverd. Een pracht bedrag en dit word goed benut voor de aanschaf van spelmateriaal en kaatswanten. Iedereen die gestemd heeft op de K.F. heel hartelijk dank hiervoor.

Dit jaar zijn we ook  ingeloot voor de Jeugd Sponsor Actie van de Poiesz.

Deze actie loopt van 14 februari tot en met 10 april.  Dus gooi je munten in de koker van K.F. De Twa Doarpen! We hopen iedereen weer te zien op het kaatsveld.

Een kaatsgroet van,

K.F. De Twa Doarpen

LAAT EEN REACTIE ACHTER