Kaatsseizoen van start met eerste partij

0
846

TSJERKWERT – Op zaterdag 9 mei 2019 ging op ’t Skieppefjild in Tjerkwerd de eerste ledenpartij van start voor Kaatsvereniging De Twa Doarpen Tsjerkwert Dedzjum. Er werd gekaatst in drie categorieën en in poules. Bij de jeugd groep 5,6,7 van het basisonderwijs werd in twee poules gekaatst. De finale ging tussen Willem Schakel en Benthe Ouderkerken tegen Teake Tilstra en Hester Folkertsma. Voor zowel Hester als Benthe was dit de eerste kaatswedstrijd, en gelijk allebei een prijs! De kransen gingen naar Willem en Benthe, en dus een mooie 2e prijs voor Teake en Hester. Bij de jeugd groep 8 van de basisschool en klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs werden na alle partijen gekaatst te hebben de punten opgeteld, en daar kwamen Wessel Folkertsma en Niek Ebbendorf naar voren als de winnaars van de dag. De 2e prijs ging naar  Hylke van der Meer en Teake Jelle Teppema. Bij de senioren werden ook aan het einde van de dag de punten opgeteld. Gedurende de dag waren de partijen erg gewaagd geweest aan elkaar. De 1e prijs ging hier naar Jelle Brandsma, Hidde Lemstra en Kees Bekema. 2e werden Sven Bijlsma, Michiel de Jong en Atty Gietema. De 3e prijs ging naar Auke Walsma, Wiebren de Jong en Femke Boonstra. Ee mooi begin van het kaatsseizoen!

LAAT EEN REACTIE ACHTER