“Geef vrijheid door” 4 mei 2019

0
1152

Onder grote belangstelling vanuit het dorp, van familieleden van gevallenen en van anderen die op wat voor manier dan ook door de oorlog aan het dorp zijn verbonden, werd voor de zesde keer in Tjerkwerd de dodenherdenking gehouden, bij het in 2014 opgerichte monument. Ondanks de frisse wind en een enkel drupje regen werd het een indrukwekkende herdenking.

De kinderen van basisschool “de Reinbôge”, die het monument hebben geadopteerd, hadden een belangrijke rol. Op school zijn ze bezig geweest met het onderwerp “Vrijheid” en ze hebben ervoor gezorgd dat het monument er weer keurig uitzag.

In de stoet vanaf de basisschool naar het kerkhof, voorafgegaan door fanfare “Eensgezindheid”, droegen de kinderen de kransen en bloemstukken. Bij het monument werden kransen en bloemen gelegd namens de gemeente, familie van gestorvenen, de basisschool en het 4-meicomité.

Namens de gemeente Súdwest-Fryslân werd vervolgens gesproken door raadslid Gert Schouwstra. Het thema van het nationaal comité 4 en 5 mei is dit jaar: in vrijheid kiezen. Dat wij in vrijheid kunnen kiezen geeft ons ook een grote verantwoordelijkheid. Vrijheid moet beschermd en gekoesterd worden. Jonathan de Boer en Teake Jelle Teppema lazen hun zelfgemaakte gedicht voor en Hinke Bouma las een gedicht van Niek Ebbendorf.

Vervolgens was het woord aan Mischa Schrijver. De familie Schrijver, die met 5 personen aanwezig was, is aan onze streek verbonden doordat de vader van mevrouw Schrijver, Luuk Dreese, in onze omgeving heeft ondergedoken gezeten. Twee jaar geleden bezochten ze min of meer bij toeval onze herdenking in Tjerkwerd en voor de tweede achtereenvolgende keer voerde de heer Schrijver ook het woord. Hij vertelde op zeer persoonlijke en aansprekende wijze hoe de Friezen in de ogen van hem en zijn familie symbool staan voor het leven van zijn schoonvader en diens moeder.

Als laatste sprak oud-Tjerkwerder Folkert Schukken. Zijn vader, die smid was aan de Waltaweg, vervaardigde in de oorlog een noodklok, als vervanging van de door de Duitsers meegenomen kerkklok. Deze noodklok, gemaakt van de remtrommel van een vrachtwagen, heeft lang in het Fries verzetsmuseum gehangen. Nu er daar voor deze klok geen ruimte meer was, wilde de heer Schukken hem graag terug om hem weer aan Tjerkwerd te geven.

In zijn toespraak ging de heer Schukken met name in op de vraag wat mensen ertoe bewoog om in de oorlog hun leven voor anderen op het spel te zetten. Wat bracht zijn vader ertoe om verzetsmensen onderdak te bieden, terwijl hij zelf een gezin met drie kinderen had?

Na het spelen van nog een koraal door het korps blies Sjoukje de Jong even na 8 uur het signaal Taptoe. Vervolgens werden door de heer Schukken acht slagen op de noodklok gegeven. De twee minuten stilte die daarop volgden werden beëindigd met het Wilhelmus. Na een dankwoord van de ceremoniemeester liepen de aanwezigen achter het korps aan weer terug naar de basisschool, waar voor degenen die van buiten het dorp kwamen nog een kopje koffie klaarstond.

Graag spreken wij onze dank uit aan alle aanwezigen en betrokkenen, maar vooral ook aan de kinderen, die deze herdenking mogelijk hebben gemaakt. Hartelijk dank ook voor alle giften in de collectebus, de opbrengst bedroeg maar liefst € 137,44! Dit stelt ons in staat de herdenking in Tjerkwerd in stand te houden. Heel hartelijk bedankt!

4-meicomité Tjerkwerd: Foekje Bakker, Geertje Bakker, Joke de Jong, Wiebren de Jong en Heleen Wilts

Exemplaren van het boek Opdat wij niet vergeten, geschreven door Gerben D. Wijnja, zijn nog steeds te verkrijgen bij de comitéleden voor 10 euro per stuk. De opbrengst komt geheel ten goede aan de herdenking.

LAAT EEN REACTIE ACHTER