Kerkstraat 5 en 7

0
699
kerkstraat

Een foto uit 1930. Op de achtergrond het groene kruisgebouw. Daarnaast woonde vroeger Martinus Bonnema  die melkcontroleur was. Later werd dit gebouw  een koelruimte voor bakkerij De Jong. Daarna  werd het vergaderruimte van de stichting het it Waltahûs. Rechts de huizen waar Tsjamme Draaier en Sietske Eisma een fietsenwinkel hadden, en later een galanterieën winkel. In 1969 zijn zij naar Waltaweg 37 verhuisd. Hun dochter Hanny en haar man Ype Bonnema hebben de zaak nog 2 ½ jaar voortgezet. Marten Kikstra kocht de panden op en vergrootte zijn winkel met deze panden (Kerkstraat 3, 5, 7). Na Kikstra woonde Jappie de Boer er tot 2002. Nu M.Koenz.Links de vroegere bakkerij van Germ de Jong.

kerkstraat (1)
Dit is Tsjamme Draaier. Hij kon goed schaatsen slijpen. Hij was ook begrafenisbode en was “skriuwer” voor de kerkvoogdij.
nr093
Hjir is it folop dei, Akke oan it breidzjun, en Rein lekker efteroer.

Betty Draaier vertelde het volgende verhaal: Omdat Akke blind was en wel altijd zat te breien, liet ze wel eens een steek vallen. Dan stompte Rein op de tussenmuur en ging een van ons naar Akke toe om die steek weer op te halen.

nr092
Op nummer 7 van de kerkstraat woonde eerst Rein Oostenveld. Op de foto Rein Oosterveld oan it krante lêzen, op en joun, de blinen binne forgrendele, dan it is joun.

Kerkstraat 3 5 7
Kerkstraat 3,5,7 2006 (foto G.Mulder).
Kerkstraat 7
Kerkstraat 7 2006 (foto G.Mulder).
LAAT EEN REACTIE ACHTER