Kerkstraat 9

0
1059
NR031 De pastorie is in 1748 gebouwd

De pastorie is in 1748 gebouwd. Het had eerst 2 daken. Aan de Noordoost  was een fruitbomen hof. Om het hof werd later een muur gebouwd om de jeugd het stelen van de appels te beletten aan de kant van het Ald Hiem. Er zaten zelfs glasscherven bovenop! Deze muur is een keer omgewaaid en later weer opgebouwd. De helft van de tuin is in 1969 verkocht aan P. van Zuiden de timmerman. Deze heeft er een bungalow gebouwd. Jan en Ineke Dijkstra hebben er daarna ingewoond. Daarna Sietse en Doetie Bakker.

NR029 De Pastorie en de kerk met een koepel
De Petrus kerk met een koepel. In 1888 vervangen door de huidige toren.
Kerkstraat173
De topgevel heeft een opschtift: T.C.B. van Aylva, Grietman over Wonderadeel. B.S. Gerlsma, R. Alles, kerkvoogden. A.Nieuwenhuis, Ecclasiastes. Anno 1748.
NR035
Rechts van de pastorie is de kosterswoning. Kosters: Eeuwke de Graaf, Gerben Draaier, Wieger de Jong hebben hier gewoond. Een poosje heeft het dienst gedaan als noodlokaal voor de school. Meester Jan Blanksma heeft hier les gegevens en is er later zelf gaan wonen. Daarvoor had de biljart vereniging er een kamer. Boven op zolder (het zolderke) een jongeren soos.
Foto B.Buwalda.
Foto B.Buwalda.
De pastorie nagebouwd door Okke Postma. Geplaatst op een paal in de trekvaart voor zijn huis op de kade (foto Frans Mulder).
Kerkstraat 91
Pastorie anno 2006 (foto G.Mulder).
Kerkstraat 91 kopie
Pastorie anno 2006 (foto G.Mulder).
LAAT EEN REACTIE ACHTER