Koningsdag 27 april 2021

0
1118

In verband met alle corona maatregelen hebben we net als bij het dorpsfeest een aangepast programma voor Koningsdag.

10.00-11.30 uur – Spelochtend* voor de kinderen van groep 1 t/m groep 4
De kinderen mogen door de ouders op het sportveld gebracht worden en om 11. 30 uur weer opgehaald worden. Je mag verkleed komen. Opgave is niet nodig!

14.00-15.30 uur – Spelmiddag* voor de kinderen van groep 5 t/m 8 op ’t Skieppefjild
*Het bestuur van de OV neemt tijdens de spelochtend en middag de maatregelen in acht. We verzoeken ouders en dorpsgenoten om niet te komen kijken.

Voor alle kinderen t/m groep 8 is er een kleurwedstrijd. Er zijn prijzen te winnen in 3 categorieën: t/m 3 jaar, groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 8. Download de kleurplaat op hieronder en kleur ‘m in. Je kunt je kleurplaat op Koningsdag inleveren op het sportveld. De prijsuitreiking is t/m groep 4 na de spelochtend en t/m groep 8 ’s middags.

20.00 uur – Online Pub quiz voor jong en oud
Georganiseerd door Oranjevereniging “Mei inoar ien” en stichting “It Waltahús”.

☺ Een pubquiz via een livestream*op Youtube (op smart-tv, laptop of tablet)
☺ Inzenden van de antwoorden via Googleforms (op smartphone)
☺ 5 vragenrondes met diverse thema’s
☺ Leuke prijs voor het team dat wint
☺ Inleg € 10,- per team ( inclusief borrelpakket**)

*de link voor de livestream ontvang je samen met verdere informatie bij het borrelpakket
**Tsjerkwerters om útens die deelnemen aan de pubquiz kunnen hun borrelpakket op
Koningsdag tussen 14.00 en 15.00 ophalen op het sportveld

Doe mee? Dan moet je het volgende doen:
1. Opgeven kan tot uiterlijk vrijdag 16 april door een mail te sturen met als onderwerp
Pub quiz 2021 naar oranjeverenigingtjerkwerd@gmail.com en vermeld in die mail:
• De naam van je team
• Het adres waar het borrelpakket naar toe kan
2. Maak € 10,- over naar rekeningnummer NL86 RABO 0308709543 t.n.v.
Oranjevereniging Tjerkwerd o.v.v. de naam van jullie team.

NB zodra de inleg is ontvangen, is de opgave definitief.

Voor de oudere Tjerkwerders (65+) is er een alternatieve Koningsdagquiz op papier,
wilt u deze met een lekkere versnapering op Koningsdag ontvangen? Lever dan het strookje dat u in uw brievenbus heeft ontvangen in bij Hinke Ouderkerken, Waltaweg 35. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Download hieronder de kleurplaat en/of bekijk het volledig opgemaakte programma.

LAAT EEN REACTIE ACHTER