Ledenpartij KF De Twa Doarpen

0
727

10 partuur stonden er zaterdag 17 juli op de lijst voor de ledenpartij in Tjerkwerd. Deze partij werd gesponsord door Hylke Feenstra. Tijdens de eerste omloop wilde het weer nog niet echt meewerken; er stond een harde wind en er viel zo nu en dan een bui. Gelukkig klaarde het in de loop van de dag wat op, waardoor het een stuk behaaglijker werd op het veld. De harde wind hield echter aan en daar wist de één beter mee om te gaan dan de ander.

Marc slaat op

Marc slaat op

Freerkje Walsma en Hotske Burghgraef waren de partij met zijn tweeën begonnen en wisten in de eerste omloop het tweetal Lisette Kootstra en Jetske Dijkstra met 5-2 6-4 te verslaan. In de tweede omloop hadden zij een staand nummer. In de derde omloop kregen zij een derde maat bijgeloot en dat werd Ype Bote Bonnema. Samen met hem versloegen de dames Sjoerd Bouma, Paulus Witteveen en Joke de Jong en hiermee hadden ze hun plaatsje in de finale verdient.

Thomas slaat uit

Thomas slaat uit

Hun tegenstanders in de finale waren Peter Terpstra, Sven Bijlsma en Marc de Boer.

Lisanne slaat op

Lisanne slaat op

Dit drietal won in de eerste omloop met 5-4 6-4 van Ids Walsma, Roel Hekkema en Agatha Witteveen en in de tweede omloop wisten zij Auke Walsma, Lisanne Burghgraef en Thomas Huitema te verslaan met 5-2 6-4. In de derde omloop bleven ze staan waardoor ze in de finale terecht kwamen.

Sven en Peter wachten op de opslag van Lisanne

Sven en Peter wachten op de opslag van Lisanne

In de finale stonden Ype Bote, Freerkje en Hotske al snel een spel voor. Peter, Sven en Marc lieten het er niet bij zitten en maakten het vervolgens twee gelijk. De volgende twee eersten waren weer voor Ype Bote en zijn maten, maar ook dit werd door Peter cs weer rechtgetrokken. De harde wind maakte het opslaan lastig en hier hadden vooral Freerkje en Ype Bote veel last van. Er werden veel ballen buiten geslagen. Marc was echter veel zekerder met zijn opslag en oa daardoor wist hij met zijn partuur de winst naar zich toe te trekken; 5-4 6-6.

Peter klaar om op te slaan

Peter klaar om op te slaan

Jan Hessel de Groot, Eduard Witteveen en Rowanne Terpstra waren in de eerste omloop verslagen door Sjoerd, Paulus en Joke, maar wisten de daaropvolgende twee omlopen wel te winnen. Anno Galama, Froukje Walsma en Hidde Lemstra werden in de tweede omloop met ruime cijfers verslagen. In de derde kwamen ze Anno nogmaals tegen, doordat hij bij Lisette en Jetske werd bijgeloot. Met 5-5 6-2 ging de winst naar Jan Hessel en zijn maten. Helaas moest Rowanne na deze partij opgeven ivm een blessure. Haar plekje werd in de finale ingevuld door Agatha Witteveen.

Sven

Sven

Hun tegenstanders in de verliezersfinale waren Gooitzen Brandsma, Riemer Haytema en Reiny Haytema. Zij waren in de verliezersronde terecht gekomen doordat ze in de eerste omloop met 5-2 6-4 door Auke, Lisanne en Thomas waren verslagen. In de tweede omloop wisten ze wel van Ids Walsma, Roel Hekkema en Agatha Witteveen te winnen met 5-1 6-4. In de derde omloop hadden ze een staand nummer en zo stonden zij in de finale tegenover Jan Hessel, Eduard en Agatha.

Reiny en Gooitsen

Reiny en Gooitsen

Het werd een spannende finale die pas in het laatste eerst werd beslist. Jan Hessel, Eduard en Agatha trokken hierbij aan het langste eind. De winst ging naar hen met 5-5 6-4.

 

Uitslag:

1. Peter Terpstra, Sven Bijlsma en Marc de Boer; 2 Ype Bote Bonnema, Freerkje Walsma en Hotske Burghgraef; 3. Sjoerd Bouma, Paulus Witteveen en Joke de Jong.

Verliezersronde; 1. Jan Hessel de Groot, Eduard Witteveen en Rowanne Terpstra/Agatha Witteveen; 2. Gooitzen Brandsma, Riemer Haytema en Reiny Haytema

Winnaars Sven Bijlsma, Peter Terpstra en Marc de Boer, samen met sponsor Hylke Feenstra

Winnaars Sven Bijlsma, Peter Terpstra en Marc de Boer, samen met sponsor Hylke Feenstra
 2e prijs Hotske Burghgraef, Ype Bote Bonnema en Freerkje Walsma

2e prijs Hotske Burghgraef, Ype Bote Bonnema en Freerkje Walsma
 3e prijs Sjoerd Bouma en Joke de Jong. Paulus Witteveen ontbreekt

3e prijs Sjoerd Bouma en Joke de Jong. Paulus Witteveen ontbreekt
Jan doet het woord

Jan doet het woord
1e prijs verliezersronde Jan Hessel de Groot, Agatha Witteveen, Eduard Witteveen. Rowanne Terpstra ontbreekt

1e prijs verliezersronde Jan Hessel de Groot, Agatha Witteveen, Eduard Witteveen. Rowanne Terpstra ontbreekt
2e prijs verliezersronde Gooitzen Brandsma, Riemer Haytema en Reiny Haytema

2e prijs verliezersronde Gooitzen Brandsma, Riemer Haytema en Reiny Haytema
Jan Hessel

Jan Hessel
Ype Bote

Ype Bote
Buiten

Buiten
1e Kaats

1e Kaats
Hotske

Hotske
Riemer

Riemer
LAAT EEN REACTIE ACHTER