Mat juli & augustus 2013

0
581

Datum      Tijd                        Activiteit                      Plaats

Vaste activiteiten:

 • dinsdag 18.30 uur Kaatstrainen en competitiekaatsen gr. 5 t/m 8 It Skieppefjild
 • dinsdag 18.45 uur Kaatstrainen voor de groepen 3 en 4 It Skieppefjild
 • dinsdag 19.30 uur Kaatstrainen voor dames It Skieppefjild
 • woensdag 19.30 uur Oefenavond korps Eensgezindheid It Waltahûs
 • donderdag 19.00 uur Competitiekaatsen vanaf 12 jaar It Skieppefjild
 • donderdag 19.45 uur Repetitie kerkkoor It Waltahûs
 • vrijdag 15.30-17.00 uur Repetitie jeugdkorps It Waltahûs
 • vrijdag 21.00 uur It Waltahûs is open voor iedereen It Waltahûs

Verder staan de volgende activiteiten op het programma:

 • zat. 06 juli 13.30 uur Opening van de Skieppesturttentoonstelling. Ook worden winnaars en (oud)redactieleden  van de Skieppesturt verwelkomd. St. Petruskerk
 • zat. 06 juli 13.00 uur Hawar IT/Hairstyle Haarsma jeugdpartij voor de basisschooljeugd. Skieppefjild
 • zat. 06 juli 20.00 uur Hawar IT/Hairstyle Haarsma. Nachtkaatsen vanaf 12 jaar Skieppefjild
 • ma. 29-woe.31 juli Oudpapiercontainer Dyksicht
 • zon. 18 aug. 11.00 uur De Hekserij/De Greideblom jeugdpartij voor de basisschooljeugd. Skieppefjild
 • zon. 18 aug. 11.00 uur De Hekserij/De Greideblom seniorenpartij. Vanaf 12 jaar Skieppefjild
 • ma. 26-woe.28 aug. Oudpapiercontainer Dyksicht

Eind september Rommelmarkt muziekkorps Eensgezindheid. U kunt vast spullen verzamelen.

De Skieppesturttentoonstelling is nog te zien op: 13-07, 20-07, 27-07, 03-08, 10-08 en 17-08 van 13.00 uur tot 17.00 uur.

 • Contactpersonen kunnen vóór 26 augustus a.s. activiteiten voor de maand september doorgeven aan Betty Jellema 579097 of bettyjaap@ziggo.nl

 • Aanspreekpunt voor It Waltahûs in de maand juli: Douwe Wijngaarden: 06-14 52 41 45

 • Voor reserveringen van It Waltahûs (graag minimaal 2 weken van tevoren i.v.m. eventuele bestellingen) kunt u terecht bij Janneke Postma 0515 781400 of jannekepostma@hotmail.com
LAAT EEN REACTIE ACHTER