Mat februari 2013

0
701

Datum Tijd Activiteit Plaats

Vaste activiteiten:

 • dinsdag 20.00 uur Biljart- en klaverjascompetitie It Waltahûs
 • woensdag 18.30-19.30 uur Repetitie jeugdkorps It Waltahûs
 • woensdag 19.30 uur Oefenavond korps Eensgezindheid It Waltahûs
 • donderdag 19.45 uur Repetitie kerkkoor It Waltahûs
 • vrijdag 21.00 uur It Waltahûs is open voor iedereen It Waltahûs

Verder staan de volgende activiteiten op het programma:

 • vr. 01 febr. 20.00 uur E.H.B.O. Groep 3 It Waltahûs
 • zat. 02 febr. 20.00 uur Playback show It Waltahûs
 • di. 05 febr. 20.00 uur E.H.B.O. Groep 1 It Waltahûs
 • do. 07 febr. 19.30 uur Infoavond voor de jeugd v.a. 12 jaar over het organiseren van gezellige avonden It Waltahûs
 • vr. 08 febr. 20.00 uur E.H.B.O. Groep 3 It Waltahûs
 • zat. 09 febr. 20.00 uur Donateursconcert van muziekkorps Eensgezindheid mmv Janny Brandsma It Waltahûs
 • wo. 13 febr. 14.00 uur 60+ soos Kun je nog zingen? Zing dan mee.(Trekzakduo Jelte Postma en Jurre Bruinsma It Waltahûs )
 • ma.25 – woe. 27 febr. Oudpapiercontainer Dyksicht

Na het weghalen van de oude- en tijdens de bouw van de nieuwe kleedaccommodatie, zal er ’s avonds geen licht branden op het sportveld.

Alvast noteren:

 • 01 maart Jaarvergadering E.H.B.O. 19.30 uur
 • 02 maart Vrijwilligersavond (info volgt)
 • 6 en 7 september Dorpsfeest. Thema volgt
 • Eind september Rommelmarkt muziekkorps Eensgezindheid. U kunt vast spullen verzamelen.
 • Contactpersonen kunnen vóór 24 februari a.s. activiteiten voor de maand maart doorgeven aan Betty Jellema 579097 of bettyjaap@ziggo.nl

 • Aanspreekpunt voor It Waltahûs in de maand februari: Jasper de Vries 0515 560751

 • Voor reserveringen van It Waltahûs (graag minimaal 2 weken van tevoren i.v.m. eventuele bestellingen) kunt u terecht bij Janneke Postma 0515-781400 of jannekepostma@hotmail.com
LAAT EEN REACTIE ACHTER