Mat Maart 2013

0
740

Datum Tijd Activiteit Plaats

Vaste activiteiten:

 • dinsdag 20.00 uur Biljart- en klaverjascompetitie It Waltahûs
 • woensdag 18.30-19.30 uur Repetitie jeugdkorps It Waltahûs
 • woensdag 19.30 uur Oefenavond korps Eensgezindheid It Waltahûs
 • donderdag 19.45 uur Repetitie kerkkoor It Waltahûs
 • vrijdag 21.00 uur It Waltahûs is open voor iedereen It Waltahûs

Verder staan de volgende activiteiten op het programma:

 • vr. 01 mrt 19.30 uur Jaarvergadering E.H.B.O. It Waltahûs
 • zat. 02 mrt 20.30 uur Avondje voor vrijwilligers van It Waltahûs It Waltahûs
 • wo. 13 mrt 14.00 uur 60+ soos Jan en Alie Kroontje tonen foto’s van hun reis naar Israël It Waltahûs
 • do. 14 mrt 13.15 uur Himmeldei. Iedereen is welkom om, samen met de schoolkinderen, ons dorp weer zwerfafvalvrij te maken. Schoonmaakmateriaal is aanwezig. De Reinbôge .
 • ma.25 – woe. 27 mrt Oudpapiercontainer De Reinbôge
 • vr. 05 apr. 20.00 uur Prijsklaverjassen It Waltahûs

Eind september Rommelmarkt muziekkorps Eensgezindheid. U kunt vast spullen verzamelen.

Berichten van de Oranjevereniging:

 1. Met Koninginnedag is er een aangepast programma ivm de troonswisseling, nadere aankondiging volgt!

 2. In April, 15e t/m 19e wordt de ledencontributie bij u opgehaald te samen met de inschrijving voor de BBQ op 30 april

 3. Het thema van het dorpsfeest 6 en 7 september wordt WINTER!

 4. De Oranje Vereniging is op zoek naar een enthousiast vrouwelijk bestuurslid! Voel je hiervoor , laat het dan voor 10 maart weten aan Anita Hekkema 579898

Contactpersonen kunnen vóór 26 maart a.s. activiteiten voor de maand april doorgeven aanBetty Jellema 579097 of bettyjaap@ziggo.nl

Aanspreekpunt voor It Waltahûs in de maand maart: Gert Folkertsma 0515 57587

Voor reserveringen van It Waltahûs (graag minimaal 2 weken van tevoren i.v.m. eventuele bestellingen) kunt u terecht bij Janneke Postma 0515-781400 of jannekepostma@hotmail.com

LAAT EEN REACTIE ACHTER