Mat Maart 2014

0
734

Datum Tijd Activiteit Plaats

Vaste activiteiten:

 • maandag 19.30-20.30 uur Fitness Foar Froulju It Waltahûs
 • dinsdag 20.00 uur Biljarten en klaverjassen It Waltahûs
 • woensdag 19.30 uur Oefenavond korps Eensgezindheid It Waltahûs
 • donderdag 19.45 uur Repetitie kerkkoor It Waltahûs
 • vrijdag 13.30-14.30 uur Mear Bewege Foar Alderen It Waltahûs
 • vrijdag 15.30-17.00 uur Repetitie jeugdkorps It Waltahûs
 • vrijdag 21.00 uur It Waltahûs is open voor iedereen It Waltahûs

Verder staan de volgende activiteiten op het programma:

 • woe. 05 mrt. 14.00 uur 60+soos. Mevr. Hillie Brug vertelt over haar oorlogs-herinneringen. It Waltahûs
 • vr. 07 mrt. 20.00 uur Jaarvergadering EHBO. It Waltahûs
 • zat. 08 mrt. 20.30 uur Feestavond voor alle vrijwilligers van It Waltahûs It Waltahûs
 • do. 13 mrt. Himmeldei basisschool De Reinbôge De Reinbôge
 • vr. 14 mrt 20.00 uur EHBO. AED+reanimatie It Waltahûs
 • zat. 15 mrt. 10.30 uur Himmeldei voor dorpsbewoners. Na afloop soep! It Waltahûs
 • woe. 19 mrt. Gemeenteraadsverkiezing It Waltahûs
 • vr. 21 mrt. 19.00 uur EHBO. Nieuwe cursus AED+reanimatie It Waltahûs
 • ma. 24 mrt.- woe. 26 mrt Oudpapiercontainer Dyksicht
 • vr. 28 mrt. 19.00 uur EHBO .Bij voldoende deelname: AED+reanimatie It Waltahûs

Buurtvereniging “ Rûn om ‘e Toer” wil in het kader Kunstrijk Tjerkwerd en Windkunst een object maken, waarop de gezichten van alle Tjerkwerders worden vastgelegd. Als u de komende tijd door een van de fotografen wordt benaderd, wilt u dan meedoen? Alvast bedankt!

 • Contactpersonen kunnen vóór 26 maart a.s. activiteiten voor de maand april doorgeven aan Betty Jellema 579097 of bettyjaap@ziggo.nl
 • Aanspreekpunt voor It Waltahûs in de maand maart: Freerk Kootstra 06 1808 3149
 • Voor reserveringen van It Waltahûs (graag minimaal 2 weken van tevoren i.v.m. eventuelebestellingen) kunt u terecht bij Janneke Postma 0515 781400 of jannekepostma@hotmail.com
LAAT EEN REACTIE ACHTER
DELEN
Vorig artikelMat februari 2014
Volgend artikelMat April 2014