Mat April 2014

0
753

Datum Tijd Activiteit Plaats
Vaste activiteiten:
maandag 19.30-20.30 uur Fitness Foar Froulju It Waltahûs
dinsdag 20.00 uur Biljarten en klaverjassen It Waltahûs
woensdag 19.30 uur Oefenavond korps Eensgezindheid It Waltahûs
donderdag 19.45 uur Repetitie kerkkoor It Waltahûs
vrijdag 13.30-14.30 uur Mear Bewege Foar Alderen It Waltahûs
vrijdag 15.30-17.00 uur Repetitie jeugdkorps It Waltahûs
vrijdag 21.00 uur It Waltahûs is open voor iedereen It Waltahûs

Verder staan de volgende activiteiten op het programma:

 • vr. 04 apr. 20.00 uur Prijsklaverjassen It Waltahûs
 • din. 08 apr. 20.00uur Laatste kaart- en biljartavond It Waltahûs
 • zat. 12 apr. 21.00 uur Optreden van Jan Nota en Band It Waltahûs
 • ma.14 apr. 19.30 uur Laatste Fitness Foar Froulju It Waltahûs
 • ma. 14 – woe. 16 apr. Oudpapiercontainer Dyksicht
 • woe 16 apr. Reisje 60+ soos naar Gaasterland
 • di. 22 apr. 19.00-20.00 uur Opgeven voor volleybal, kaatsen en jeu de boules It Waltahûs
 • zat. 26 apr. Koningsdag zie programma. Voor de barbecue dient u zich vóór 19 april op te geven ivm inkoop. De envelopjes worden, samen met de contributie, opgehaald in week 16.
 • zat. 03 mei 08.30 uur Schoonmaak- en klushulpen gevraagd voor……………. It Waltahûs

Voor het openluchtspel worden decorbouwers gevraagd. Opgeven bij: fokkorollema@gmail.com of 0515-579051.

In de agenda: Buurtvereniging “Rûn om ‘e toer” organiseert zaterdag 24 mei a.s. een rommelmarkt van 10.00 tot 15.00 uur.

 • Contactpersonen kunnen vóór 26 april a.s. activiteiten voor de maand mei doorgeven aan Betty Jellema  579097 of bettyjaap@ziggo.nl
 • Aanspreekpunt voor It Waltahûs in de maand april: Jasper de Vries  06 2883 8576
 • Voor reserveringen van It Waltahûs (graag minimaal 2 weken van tevoren i.v.m. eventuele bestellingen) kunt u terecht bij Janneke Postma  0515 781400 of jannekepostma@hotmail.com
LAAT EEN REACTIE ACHTER