Mat november 2012

0
745
Voedselbank

Datum Tijd Activiteit Plaats

Vaste activiteiten:

 • dinsdag 20.00 uur Biljart- en klaverjascompetitie It Waltahûs
 • woensdag 18.30-19.30 uur Repetitie jeugdkorps It Waltahûs
 • woensdag 19.30 uur Oefenavond korps Eensgezindheid It Waltahûs
 • donderdag 19.45 uur Repetitie kerkkoor It Waltahûs
 • vrijdag 21.00 uur It Waltahûs is open voor iedereen It Waltahûs

Verder staan de volgende activiteiten op het programma:

 • zon. 11 nov. Actie voor voedselbank z.o.z. Petruskerk
 • woe.14 nov. 14.00 uur 60+ soos. Anne Osinga uit Dokkum vertelt over: It Waltahûs “Een half jaar in China.”
 • vr. 16 nov. 20.00 uur Jaarvergadering IJsclub It Waltahûs
 • zat. 17 nov. 20.00 uur Tjerkwerd ’s Got Talent It Waltahûs
 • ma. 19 nov. Geen damesgymnastiek ivm Gemeenteavond It Waltahûs
 • ma.-woe. 19-21 nov. Oudpapier Container Dyksicht
 • vr. 23 nov. 20.00 uur Jaarvergadering Dorpsbelang Tjerkwerd e.o. It Waltahûs
 • zat. 24 nov. 09.30 uur Aankomst Sinterklaas in Tjerkwerd It Waltahûs

Iedere zondag houdt Gerrit Wijngaarden open atelier van 14.00-17.30 uur. U bent welkom op Waltaweg 25

Wegens reconstructie van de Horstweg te Parrega wordt het verkeer van en naar Dedgum en Hieslum omgeleid via Tjerkwerd. Dit houdt in dat er meer verkeer door Tjerkwerd komt. De werkzaamheden beginnen in week 35 en zullen minimaal 3 maanden duren, dit kan bij slechte weersomstandigheden langer worden.

 •  Contactpersonen kunnen vóór 26 november a.s. activiteiten voor de maand december  doorgeven aan Betty Jellema 579097 of bettyjaap@ziggo.nl
 •  Aanspreekpunt voor It Waltahûs in de maand november: Yde Schakel 0515 57 67 88
 •  Voor reserveringen van It Waltahûs (graag minimaal 2 weken van tevoren i.v.m. eventuele bestellingen) kunt u terecht bij Janneke Postma 781400 of jannekepostma@hotmail.com

Wilt u glazen potjes sparen voor de “Reis naar de stal” op 20 december a.s.? De potjes worden gebruikt om waxinelichtjes in te doen.

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER