MAT November 2013

0
793

Datum     Tijd           Activiteit                                  Plaats

Vaste activiteiten:

 • maandag 19.30-20.30 uur Fitness Foar Froulju It Waltahûs
 • dinsdag 20.00 uur Biljarten en klaverjassen It Waltahûs
 • woensdag 19.30 uur Oefenavond korps Eensgezindheid It Waltahûs
 • donderdag 19.45 uur Repetitie kerkkoor It Waltahûs
 • vrijdag 13.30-14.30 uur Mear Bewege Foar Alderen It Waltahûs
 • vrijdag 15.30-17.00 uur Repetitie jeugdkorps It Waltahûs
 • vrijdag 21.00 uur It Waltahûs is open voor iedereen It Waltahûs

Verder staan de volgende activiteiten op het programma:

 • zat. 02 nov. 20.30 uur Klún en Knoffelhakke met “Hé buorman.” Entree € 5,00 It Waltahûs
 • ma. 04 nov. 20.00 uur Ledenvergadering begrafenisvereniging “De laatste eer”. It Waltahûs
 • wo. 13 nov. 14.00 uur 60+ soos. “Verbreed uw horizon”. Remedica-Eindhoven It Waltahûs
 • vr. 15 nov. 20.00 uur Jaarvergadering IJsvereniging It Waltahûs
 • zat. 16 nov.14.00- 16.00 uur Extra boekenmarkt/ flessenactie voor Serious Request De Reinbôge (zie onder.)
 • vr. 22 nov. 20.00 uur Jaarvergadering Dorpsbelang Tjerkwerd-Dedgum It Waltahûs
 • zat. 23 nov. 10.00 uur Intocht van Sinterklaas mèt zijn Pieten! It Waltahûs
 • zat. 23 nov. 19.45 uur Presentatie van Joop, Akke en Jan over hun pelgrimstocht naar Santiago de Compostella. Met vertoning van e film “The Way”. It Waltahûs
 • ma. 25 nov.- wo. 27 nov. Oudpapiercontainer Dyksicht
 • zat. 30 nov. 20.00 uur Concert van muziekkorps Eensgezindheid en de Toansetters. Thema: “Eensgezindheid ’s got talent”. It Waltahûs

Week 47: pepernoten/speculaasactie t.b.v. It Pjuttehonk

Zondag 10, 17 en 24 november: Thuisexpositie van Gerrit Wijngaarden van 13.00 tot 17.30 uur

 • Contactpersonen kunnen vóór 25 november a.s. activiteiten voor de maand december doorgeven aan Betty Jellema 579097 of bettyjaap@ziggo.nl
 • Aanspreekpunt voor It Waltahûs in de maand november: Janneke Postma 0515 781400
 • Voor reserveringen van It Waltahûs (graag minimaal 2 weken van tevoren i.v.m. eventuelebestellingen) kunt u terecht bij Janneke Postma 0515 781400 of jannekepostma@hotmail.com

Extra Boekenmarkt/ Flessenactie voor Serious Request in de Reinbôge

* Heeft u nog boeken die u kunt/wilt missen, dan kunt u die van maandag 11 t/m vrijdag 15 november inleveren op school.

Zaterdag 16 november:

* Kinderen van de basisschool komen, tussen 14.00 -16.00 uur, huis aan huis statiegeld flessen bij u ophalen.

* Van 14.00 -16.00 verkoop van boeken in cbs de Reinbôge

* Als u niet thuis bent, wilt u dan de lege flessen bij de deur neerzetten?

LAAT EEN REACTIE ACHTER
DELEN
Vorig artikelFilmavond
Volgend artikelStormschade