Melkcontrole laboratorium

0
967
MCNR117

Nieuwbouw melkcontrole laboratorium gebouw in 1951 gereed. Dit stond waar eerst de openbare school was.

MCNR118
Sietse W.de Jong, Het haed van de kontrole oan it wurk.
MCNR119
Noch in kear S.W.de Jong. it fet persentaasje wurt oflézen.
MCNR120
En hjir ha wy Jelle Koopmans, dy swaerge det de saek skjin blieuw.
MCNR121
De twadde man wie Hendrik Gaastra. Hy gong mei S.W. de Jong de boer op om molk mumsters te nimmen.
MCNR122
Der wie ek noch al wat skrieuwurk, en dat forswaerge Jetty Witteveen.
LAAT EEN REACTIE ACHTER