Nachtkaatsen 31 augustus 2019

0
787

Nadat ´s middags de jeugd had gekaatst was het ´s avonds de beurt voor de wat oudere leden. Het nachtkaatsen stond op het programma. Deze altijd leuke en gezellige partij, wederom gesponsord door De Waard, zou om 8 uur beginnen. Er stonden 9 parturen op lijst.

Door enkele flinke buien werd er later gestart. Eenmaal los werden we een half uurtje later bijverlicht door aardig wat geflits om ons heen. Niet echt vertrouwd dacht het bestuur en dus verlieten we met zijn allen het veld. Na dit oponthoud was er geen vuiltje meer aan de lucht en konden we daarna de hele avond lekker door kaatsen.

De voorzitter Auke Walsma was inmiddels ook gearriveerd. Hij had vandaag  de 11-stedentocht met nog 2 dorpsgenoten geskeelerd. Chapeau! Hij kwam dan ook een beetje moeilijk lopend het veld op. Maar dat deerde hem niet en hij wist alles weer in goede banen te lijden.

In de 1e omloop  waren de partijen niet heel spannend. In de 2e omloop van de verliezersronde  werd er tussen Jelle Brandsma c.s. en Seakle Witteveen c.s spannend gekaatst. Ook tussen Jan Hessel de Groot c.s en Wieberen Poelstra c.s. kwam het erop aan. Deze partijen eindigden beide in 5-4 in het voordeel van Seakle c.s. en Jan Hessel c.s. In de finale van de verliezersronde stonden dus Seakle en Jan Hessel met hun maten tegenover elkaar. Hier wisten Seakle, Freerkje en Ekerina de winst in de wacht te slepen.

In de 3´e omloop was er een alles aan de hang partij tussen Klaas Sjoerd Koopmans c.s en Ype Bote Bonnema c.s. Hier trok Klaas Sjoerd zijn partuur aan het langste eind.

Sven Bijlsma c.s. wist de finale van de winnaarsronde te bereiken door een overwinning op het partuur van Seakle Witteveen5-3 (6-2) en Ids Walsma5.3(6-4) . In de finale moesten ze het opnemen tegen  Klaas Sjoerd c.s. Door met 5-3 te winnen van Klaas Sjoerd c.s kregen Sven, Thomas en Robin rond een uur of 2 de kransen omgehangen. De winnaars gingen allemaal met een lekkere taart naar huis. Er werd nog gezellig na geborreld.

Winnaarsronde:
1. Sven Bijlsma, Thomas Huitema en Robin Bijlsma
2. Klaas Sjoerd Koopmans, Anne Gietema en Lineke Schakel
3. Ype Bote Bonnema, Michiel de Jong en Lucas Bijlsma

Verliezersronde:
1. Seakle Witteveen, Freerkje Hoeke en Ekerina Bootsma
2. Jan Hessel de Groot, Wiebren de Jong en Ruurdje Dijkstra

LAAT EEN REACTIE ACHTER