Home Blog Pagina 149
kerkstraat

Kerkstraat 5 en 7

Een foto uit 1930. Op de achtergrond het groene kruisgebouw. Daarnaast woonde vroeger Martinus Bonnema  die melkcontroleur was. Later werd dit gebouw  een koelruimte...
kikstra (2)

Kerkstraat 3

Op de foto de winkel van Johannes Deelstra en Naentske Salverda. Kerkstraat 3, de kruidenierszaak, dit is waarschijnlijk het oudste huis in het dorp....
harmonie1

Kerkstraat 1

Op de foto links het huis van Jan Heins en rechts de Harmonie. "It Waltahûs", Vroeger "de Harmonie" is in 1873 gebouwd door Timmerman...
kade1

De Kade

De Kade met bomen. Helemaal links op nr 10 woonde Willem Kuipers. Deze had hier een kuiperij, maar was ook postbode. Gerrit de Boer en...
CVO school 1929

CVO-School 1920-1929

Nr 844 Ch. Lagere School van Tjerkwerd met meester Stoffelsma in 1929.  Foto van Pietje Boersma-Sijtsma Nijland. 1. Juf Straatsma, 2. Jappie Twijnstra, 3....

Onvindbaar adres

Leeuwarden – Friese ambulances hebben af en toe moeite met het vinden van adressen in het buitengebied. Daardoor komt de hulpdienst wel eens buiten de...
skiepesturt 2004

Skieppesturt 2004: Jelle en Thea Zijsling

TJERKWERD - Een ludiek protest tegen het door de overheid opgelegde rookverbod sierde vanaf oudejaarsavond het Waltahûs. een stunt van de oudejaarsploeg van liet...

Kerstviering in 1944

In de afgelopen zomer liep ik op een middag door het winkelcentrum van Sneek. Daar werd ik staande gehouden door een oude schoolvriend. Na wat...
Skieppesturt 2003

Skieppesturt 2003: Jaap van Lingen

Tjerkwerd - Eens in het jaar wordt tijdens het traditionele nieuwjaarsbal in het Waltahûs een dorpsgenoot uitgeroepen tot "Skieppesturt fan it Jier". Zaterdag 3...
resto 1

Restauratie grafmonument

Restaurateur Anske de Boer uit Franeker werkt in de Sint Petrustsjerke in Tjerkwerd aan het grafmonument van Watse van Camminga en Rixt van Donia....
X