Home Blog Pagina 150
Skieppesturt 1998

Skieppesturt 1998: Okke Postma

Tjerkwerd, het dorp aan de Workumer Trekvaart, had op 2 januari weer haar traditionele nieuwjaarsreceptie in dorpshuis 'It Waltahûs'. Op deze belangrijke ontmoetingsplaats voor...
Skieppesturt 1997

Skieppesturt 1997: Richtsje Speerstra

TJERKWERD - "Klink dan en daverje, fier yn it rûn", deze welbekende woorden uit het Frysk volkslied waren ook in 1997 van toepassing op...
Skieppesturt (3)

Skieppesturt 1996: Waltahûs vrijwilligers

TJERKWERD - Een betere start van het nieuwe jaar kon het - stichtingsbestuur van 'Doarpshûs It Waltahûs' zich niet wensen. Pas enkele weken na...
Skieppesturt 94

Skieppesturt 1994: Waltahûs Bestuur en Vrijwilligers

De traditionele nieuwjaarsbijeenkomst in Tjerkwerd vond zondagavond plaats in It Waltahûs. Voor de Tjerkwerders zich echter in het feestgewoel konden storten reikte de redactie...
NR403

December 1944

In plaatsje van Ymswâlde. In stik út de Ljouwerter krante fan 24-12-1994 troch Hylke Speerstra haadredakteur fan de Leeuwarder Courant. Achteraf bezien is het net...
Waltawei (15)

Kerst 1944

DE DONKERSTE KERST 1944 FRIESLAND Leeuwarder Courant 24-12-1994 door Hylke Speerstra haadredacteur fan de Leeuwarder Courant. Bidde yn ‘t bûthús Tsjerkwert, desimber 1944. In doarp oan de Warkumer...
Skieppesturt 1993

Skieppesturt 1993: Sietske Dijkstra-Bouwhuis

Tjerkwerd - Stichting Doarpshûs It Waltahûs organiseerde zaterdag 1 januari het traditionele Nijjiersbal. Voorzitster Janet Volbeda ging vooraf even in op de nieuwe plannen...
skieppesturt 92

Skieppesturt 1992: Roelof en Joke de Jong

TJERKWERD - Roelof en Joke de Jong - het beheerdersechtpaar van dorpshuis It Waltahûs in Tjerkwerd - zijn vrijdagavond uitgeroepen tot `Skieppesturten' van het...
skieppesturt 91

Skieppesturt 1991: Thea en Anne Dam

TJERKWERD - In het Waltahûs werd op nieuwjaarsavond weer de traditionele ,Skieppesturt' uitgereikt. De redaktie van de gelijknamige dorpskrant had ditmaal haar keus laten...
Skieppesturt 90

Skieppesturt 1990: Renske Bakker

Tjerkwerd - De redactie van de dorpskrant  ,Skieppesturt' te Tjerkwerd  heeft tijdens   de nieuwjaarsreceptie op 1 januari j.l. Renske Bakker onderscheiden als ,Skieppesturt 1990'. Zij...
X