Home Blog Pagina 151
Waltawei (15)

Kerst 1944

DE DONKERSTE KERST 1944 FRIESLAND Leeuwarder Courant 24-12-1994 door Hylke Speerstra haadredacteur fan de Leeuwarder Courant. Bidde yn ‘t bûthús Tsjerkwert, desimber 1944. In doarp oan de Warkumer...
Skieppesturt 1993

Skieppesturt 1993: Sietske Dijkstra-Bouwhuis

Tjerkwerd - Stichting Doarpshûs It Waltahûs organiseerde zaterdag 1 januari het traditionele Nijjiersbal. Voorzitster Janet Volbeda ging vooraf even in op de nieuwe plannen...
skieppesturt 92

Skieppesturt 1992: Roelof en Joke de Jong

TJERKWERD - Roelof en Joke de Jong - het beheerdersechtpaar van dorpshuis It Waltahûs in Tjerkwerd - zijn vrijdagavond uitgeroepen tot `Skieppesturten' van het...
skieppesturt 91

Skieppesturt 1991: Thea en Anne Dam

TJERKWERD - In het Waltahûs werd op nieuwjaarsavond weer de traditionele ,Skieppesturt' uitgereikt. De redaktie van de gelijknamige dorpskrant had ditmaal haar keus laten...
Skieppesturt 90

Skieppesturt 1990: Renske Bakker

Tjerkwerd - De redactie van de dorpskrant  ,Skieppesturt' te Tjerkwerd  heeft tijdens   de nieuwjaarsreceptie op 1 januari j.l. Renske Bakker onderscheiden als ,Skieppesturt 1990'. Zij...
skieppesturt 1989 a

Skieppesturt 1989: Restauratiecommissie St.Petrus

Tjerkwerd - Getooid in heuse ,skieppefellen' reikte de redak­tie van dorpskrant It Skiep­pesturtje op nieuwjaarsdag de Skieppesturt 1989 uit aan de restauratie-commissie van de...
Vleermuis 1

Vleermuizenzolder klaar; grafstenen ontdekt in Tjerkwerd

TJERKWERD - De vleermuizenzolder in de Sint Petruskerk van Tjerkwerd is klaar. De Workumer aannemer Bouw 75 heeft vorige week de laatste hand gelegd...
skiepesturt 88

Skieppesturt 1988: Jan Dijkstra

Nadat Jan Dijkstra elfmaal op Nieuwjaarsdag de ,Skieppesturt' had uitgereikt, was hij nieuwjaarsdag 1989 degene die deze, in Tjerkwerd fel begeerde, onderscheiding in ontvangst...

Vleermuizen teruggekeerd

Sint Petruskerk in Tjerkwerd gerestaureerd. Zeldzame vleermuizen weer teruggekeerd Tjerkwerd - Zelfs vindt de vleermuis een huis, O Heer. Burgemeester drs. M. Abma van Wûnseradiel gaf...
HFeenstra

Skieppesturt 1987: Hylke Feenstra

Tjerkwerd - De redactie van de dorpskrant 'it Skieppesturtsje' bekroonde afgelopen vrijdagavond dorpsgenoot Hylke Feenstra met de titel 'Skieppersturt 1987' Het was alweer voor...
X