Skieppesturt 1989: Restauratiecommissie St.Petrus

0
755
skieppesturt 1989 a

Tjerkwerd – Getooid in heuse ,skieppefellen’ reikte de redak­tie van dorpskrant It Skiep­pesturtje op nieuwjaarsdag de Skieppesturt 1989 uit aan de restauratie-commissie van de NH. Kerk. Dit gebeurde hal­verwege het feestelijk nieuw­jaarsbal in It Waltahûs.

 skieppesturt 1989 b
De restauratiecommissie, be­staande uit Germ de Jong. Okke S. Postma, Doet Bruins­ma, Jelly de Jong en Coby Hof­stra, kreeg de jaarlijkse onder­scheiding vanwege haar activiteiten in het afgelopen jaar.

De bevolking van Tjerkwerd moest een bedrag van 100.000 gulden op het kleed leggen om bij te dragen in de kosten van de restauratie van de St. Pe­truskerk. Mede door de inspan­ningen van de restauratie-com­missie was dit bedrag er gekomen. Behalve een ,Skieppesturt’ aan een koord, was er voor elk lid van de restauratie-commissie een fraaie oorkonde.

skieppesturt 1989c

 

 

 

 

 

 

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER