Skieppesturt 2019 voor Aly en Yde Schakel

0
1621

De Skieppesturt, de jaarlijkse prijs voor een inwoner van Tjerkwerd die zich inzet voor de gemeenschap, is dit jaar naar Aly en Yde Schakel gegaan. Dat werd bekendgemaakt op de nieuwjaarsreceptie van het dorp in dorpshuis It Waltahûs.

Het is de redactie van de dorpskrant die zich al sinds 1977 verdienstelijk maakt met de uitreiking van deze voor het dorp zo prestigieuze jaarprijs. Kernwoord van toekenning was vrijwilligerswerk, want daar kan een dorp niet zonder.

Verbonden aan Tjerkwerd
Gerben Wijnja van de dorpskrant maakte een vergelijking met het kroonjuweel van het Nederlandse lied, ‘Het Dorp’ van Wim Zonneveld: ,,Dit liet rekket de siel, it hert en de emoasje fan in djip gefoel. Sa is it ek mei ús Skieppesturt dy’t al sûnt jierren ferbûn is oan Tsjerkwert. It doarp oan de trekfeart dat by mannichien ferankere is, mei oantinkens út earder tiden dy’t wier net altyd sûnder wryt of slyt wiene.”

Maar de inzet was dit jaar wel heel breed. Zo maakte de kersverse Skieppesturt, ook de bijnaam van de inwoners van Tjerkwerd, zich verdienstelijk binnen de Oranjevereniging, het muziekkorps Eensgezindheid, de ijsclub, de stichting It Waltahûs, de peuterspeelzaal en de basisschool, de reüniecommissie van de basisschool, het openluchtspel Meagere Marijke, het theaterdiner, de begrafenisvereniging en de kerk.

Levendig dorp
Zo’n waslijst kon niet slaan op één persoon. De ereprijs ging dan ook naar een echtpaar dat er alles aan gedaan heeft om Tjerkwerd te maken tot een levendig dorp waar het goed toeven is.

Na de toespraak werden Aly en Yde Schakel met applaus naar voren gehaald om de versierselen uit handen van de in schapenhuiden gehulde redactie te ontvangen. Gelijktijdig kwam toen een grote groep familieleden binnen om het heuglijke feit mee te vieren. Het totaal verraste echtpaar werd afsluitend nog toegesproken door hun (schoon)moeder die het een enorme eer vond dit te mogen meemaken.

LAAT EEN REACTIE ACHTER