Kerkkoor Tjerkwerd-Dedgum

0
1376
NR959 kerkkoor

In december 2019 heeft het Kerkkoor Tjerkwerd-Dedgum haar laatste optreden gehad. Vanwege het niet op orde krijgen van de bezetting stopt het na meer dan 60 jaar. Het Kerkkoor Tjerkwerd-Dedgum heeft zondag 12 februari 2017 tijdens een bijzondere dienst in de Sint Petruskerk zijn 60 jarig bestaan gevierd. Met nog steeds een groeiend aantal leden bewees het koor – het snelst groeiende kerkkoor in Nederland! – hoe springlevend het was.

Zingen met plezier
Het gemengde mannen/vrouwenkoor van Tjerkwerd-Dedgum werd in 1957 opgericht door de echtgenote van de toenmalige dominee van de Nederlands-Hervormde kerk van Tjerkwerd/Dedgum. Het 24 (2017) leden tellende koor was een open gezelschap; waar iedereen die graag zingt welkom was. Goed kunnen zingen of noten lezen, dat maakte niet uit, zolang iedereen in het koor het zingen persoonlijk en met elkaar als plezierig beleefde. De sociale contacten onderling waren minstens zo belangrijk. Het repertoire van het kerkkoor was zeer divers. Klassiek en modern, van Bach en Mozart tot You never walk alone, zoals we dat vooral van Lee Towers kennen.

Repetities en uitvoeringen
Het kerkkoor repeteerde elke donderdagavond in ’t Waltahûs, onder leiding van dirigente Tineke Feenstra. Dominee Gerrit Groeneveld was actief lid van het koor. Op hoogtijdagen, zoals met Pasen en Pinksteren, werden extra uitvoeringen gegeven. Bij gelegenheid werden gezamenlijke optredens met andere kerkkoren in de omgeving verzorgd. Meedoen kon door op de donderdagavond naar de repetitie in ’t Waltahûs te komen. De contributie voor het Kerkkoor Tjerkwerd-Dedgum bedroeg 30 euro per kwartaal.

LAAT EEN REACTIE ACHTER