Feestelijk Kerstconcert

0
1027
kerkkoor

TJERKWERD – Het kerstconcert van het Kerkkoor Tjerkwerd-Dedgum. Vrijdagavond 15 december, 20.OO uur in de Sint Petruskerk te Tjerkwerd, belooft in alle opzichten een extra feestelijk concert te worden.

Niet alleen vanwege de kerstsfeer en kerstmuziek, maar ook door de solisten. Aan het concert wordt moegewerkt door Hinke Versnel (alt), Albertus de Jong (bariton), Ellen Hielkema (dwarsfluit). Finn Möricke (viool) en Johan Bijholt (piano). Verteller deze avond is Albert Roodenburg. Bovendien start met dit concort het jubileumjaar van het koor, want op 15 februari 2007 bestaat het koor precies vijftig jaar.

Het kerkkoor Tjerkwerd-Dedgum werd opgericht tijdens een gemeenteavond. De echtgenote van de toenmalige dominee Overduin nam de leiding op zich van het 22 leden tellende koor. Omdat er in die tijd ook een meisjeskoor bestond werd er als minimumleeftijd 25 jaar aangehouden. ,Anders kwam het meisjeskoor in de problemen, zo valt te lezen in oude verslagen. De contributie werd in 1957 vastgesteld op 40 cent per week.

Met Jouke Reidsma als eerste voorzitter en Haye Kooyenga als secretaris zette het koor zich in om op te treden tijdens kerkelijke hoogtijdagen en ook om de kerkelijke gemeente te helpen met het zingen van onbekende liederen. In de jaren daarna vonden geregeld dirigenten wisselingen plaats, behalve in de periode van Jan Hoekstra uit Scharnegoutum, deze was langere tijd aan het koor verbonden. Omdat Hoekstra ook dirigent was van andere koren, onder andere Burgwerd, Lollum en Schettens/Longerhouw, werd geregeld gezamenlijk opgetreden. Dat leidde er in 1985 toe, toen het koor Burgwerd/Lollum werd opgeheven, dat zich tien leden uit Burgwerd / Lollum aanmeldden bij het koor in Tjerkwerd.

Inmiddels is het koor twee dirigenten verder en is de leiding in handen van Hylke Faber uit Joure. In maart van dit jaar vierde het koor het 12.5 jarig jubileum van Faber. In de bijna halve eeuw dat het koor bestaat is er aan de doelstelling niet veel veranderd. Er wordt nog steeds gezongen op kerkelijke hoogtijdagen en bij speciale diensten. Ook optredens in  bejaardentehuizen en verpleegtehuizen, zoals Bloemkamp, staan op het programma, maar aan concoursen of ,priissjongen doet het koor niet meer. Het ledenaantal bedraagt momenteel 18, een aantal dat al een aantal jaren stabiel blijft. Groei zit er niet meer in, maar de achttien leden van het koor vormen een hechte en trouwe groep. De leden komen niet alleen uit Tjerkwerd en Dedgum, maar ook uit Kûbaard, Sneek en Bolsward.

Nieuwe leden zijn echter altijd welkom. De repetities  vinden plaats op donderdagavond, 19.45 – 21.45 uur, in het Waltahûs in Tjerkwerd. Wie meer wil weten over het Kerkkoor Tjerkwerd-Dedgum kan terecht bij mevrouw H.Gaastra-Holtrop. Tjerkwerd tel. 0515 579517.

LAAT EEN REACTIE ACHTER