Aap-noot-mies in 46.000 kruissteken

0
1218
K Schukken Rosier

MEVROUW Klaaske Schukkèn-Rosier behoort tot de generatie, die het  lezen heeft geleerd door middel van het befaamde leesplankje met het aap- noot-mies van Jetses.

“Ik ha der wol op hongen hear”

Ze heeft de schooltijd al een halve mensen leeftijd. achter zich gelaten, maar het leesplankje is ze trouw gebleven. Het staat op een ezeltje in de huiskamer aan de Healwei in Beetsterzwaag. Een origineel exemplaar is het niet. Het aap-noot-mies is met zo’n 46.000 kruissteekjes ge1egd op een borduurwerk. Er zijn 135 kleuren in verwerkt en de maakster heeft  er drie maanden werk aan gehad. “mar ik ha der wol op hongen hear”

Het is eigenlijk gekomen door de belangstelling,  die ze in huis Us Thús hebben voor het werk van Jetses. En die belangstelling is weer te verklaren uit de  oude relatie  tussen Jetse  en Betzen  Nuttes  de Boer,  pake  van memme kant. Hij en zijn vrouw Klaaske de Jong hebben rond 1900 model gestaan voor de bekende schoolplaat ,,De Kaasmakerij” uit de serie Het volle leven. Jetses maakte de tekeningen voor deze plaat op  Hiddema-state in Hempens waar Betzen  Nuttes toen boer was. Die geschiedenis is in de .L.C. al eens besehreven, en kan dus verder blijven rusten.

K Schukken Rosier 2
Klaaske Schukkèn-Rosier

Vijfhonderd uren
In de rentenierswoning in Beetsterzwaag hangt natuurlijk zo’n plaat. Inhakend op de recente opleving in de belangstelling voor het werk van Jetses verscheen in een vrouwenblad een patroon voor een borduurwerk met het leesplankje en dat was een kolfje naar de hand van mevrouw Schukken. In naar schatting 500 uren borduurde ze het leesplankje, met alles er op en eraan. Maar zoals gezegd, se hat der wol op hongen’ en minder geroutineertde borduursters zullen er dan ook niet ìn slagen om de 46.000 kruissteken in zo’n korte tijd aan te brengen. Haar man heeft het werkstuk van een lijst voorzien èn er daarna een ezeltje bij gemaakt, zodat het in de huiskamer te pronk kan staan.

Mevrouw Schukken heeft meer fraaie  borduurwerken gemaakt, zoals de afbeelding van een boerderij en een soort letterlap met daar tussen antieke huiselijke gebruiksvoorwerpen. De laatste maanden komt er van borduren niet veel. Het echtpaar Schukken  is vorig jaar van Tjerkwerd waar de heer Schukken   boer was, naar Beetsterzwaag verhuisd In de nieuwe omgeving is zo  veel te zien, dat het huiswerk blijft liggen. Het zal eerst wel winter moeten worden voordat er in de rentenierswoning Us Thús nieuwe borduurwerken op stapel worden gezet.

N.b. Oege Schukken en Klaaske Schukken-Rosier woonden op Arkumerleane 3.
Vrouw Schukken-Rosier bewaarde ook alle kranteartikelen die over Tjerkwerd gingen. Door haar is Gerrit Mulder ook van alles over Tjerkwerd gaan verzamelen, en dat werd de basis van deze website.

LAAT EEN REACTIE ACHTER