Skieppesturt 2022 voor Joke en Wieger de Jong

0
730

Op zaterdagavond 7 januari werd in dorpshuis It Waltahûs de gebruikelijke Skieppesturt uitgereikt. Deze jaarprijs voor inwoners van het dorp wordt sinds 1977 toegekend aan personen die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor het dorp en de gemeenschap.

De daarbij behorende oorkonde gaat vergezeld van een echte skieppesturt, omdat die verwijst naar de bijnaam van de Tjerkwerders. 25 keer ging er in de afgelopen jaren een Skieppesturt naar één persoon, elf keer was een stel of echtpaar de gelukkige en zeven keer viel de hoogste dorpseer ten deel aan een groep die zich als collectief had weten te onderscheiden. In 2021 kreeg het hele dorp een kleine Skieppesturt (in verband met corona en verbouwing zonder viering in het dorpshuis) voor de wijze waarop het zich bewonderenswaardig door de coronacrisis had weten te manoeuvreren. Iets waarvoor de dorpskrantredactie, die de onderscheiding elk jaar regelt, veel waardering op kon brengen. Maar dit jaar was er eindelijk weer een traditionele onderscheiding tijdens het nieuwjaarsbal in het vernieuwde dorpshuis.

De oorkonde met bijbehorende Skieppesturt ging naar het echtpaar Joke en Wieger de Jong, twee ijverige dorpsbewoners die al jarenlang een enorme staat van dienst hebben opgebouwd. Zo diende Wieger in het bestuur van de ijsclub en de stichting van het dorpshuis, zat hij in de diaconie en was hij kerkrentmeester. Ook in het schoolbestuur was hij actief. Verder was hij betrokken bij optochten, de playbackshow, de recente kerkverbouwing, het kosterwerk en bij de voorpremière van de film ’De wilde stad in Tjerkwerd’. En last but not least werd zijn vrijwilligerswerk voor het dorpshuis gememoreerd.

Zijn vrouw Joke bleef niet achter met haar inzet als vrijwilliger in het dorpshuis, voor de kindernevendienst, de kaatsclub, de peuterspeelzaal It Pjuttehonk, de GMR van peuterspeelplaatsen, de diaconie, de zending en de Hartstichting. Ook in het bestuur van Dorpsbelang had ze een functie, terwijl haar inzet voor het 4 mei comité eveneens niet mag worden vergeten, net als haar zit in de commissie Dorp en Kerk. Tot slot werkte ze mee aan de totstandkoming van de informatieborden die bij de beide entrees van het dorp een opvallend en nuttig plekje hebben gekregen.

Het echtpaar was blij verrast met deze onderscheiding, waarbij Joke in alle bescheidenheid opmerkte: ”Je dogge it noait allinne”. De Skieppesturt viel dit jaar zeker op in kwaliteit en kwantiteit. De redactie sprak dan ook zeer terecht van ”in symboal fan mienskipsin troch frijwilligerswurk dêr’t in doarp net sûnder kin”.

LAAT EEN REACTIE ACHTER