Skieppesturt 1990: Renske Bakker

0
812
Skieppesturt 90

Tjerkwerd – De redactie van de dorpskrant  ,Skieppesturt’ te Tjerkwerd  heeft tijdens   de
nieuwjaarsreceptie op 1 januari j.l. Renske Bakker onderscheiden als ,Skieppesturt 1990′. Zij kreeg bij die gelegenheid niet alleen de gebruikelijke skieppesturt, maar tevens een fraai uitgevoerde oorkonde. In een toepasselijk gedicht werd Renske Bakker vergeleken als een ,bezige bij. die altijd voor de dorpsgemeenschap klaar staat. Zelf zegt de 65-jarige Renske daarover, dat haar woning een ,,open huis voor iedereen is”. ,,Se hawwe ús foar it beljen”, merkt zij op.

,Bezige bij’ Renske Bakker ,Skieppesturt van 1990′

De activiteiten van Renske Bakker, die tot haar 60e jaar werkzaam was in het streekziekenhuis Oranjeoord te Harlingen, beperken zich niet enkel tot het spelen van oppas voorjeugdige familieleden of voor buurkinderen, maar gaan veel verder. Zo kunnen dorpsbewoners haar altijd bellen, wanneer het gaat om vervoer naar het ziekenhuis of een andere instelling. Of dat dan gaat om het St. Antoniusziekenhuis te Sneek of het Academisch Ziekenhuis te Groningen,  dat maakt haar niet uit. In haar Ford Fiesta brengt zij op verzoek vele dorpsbewoners  naar  hun  afspraak. Een andere taak, die Renske Bakker op zich heeft genomen is het doen van boodschappen voor oudere dorpsbewoners. Regelmatig is zij dan ook in Bolsward te vinden: waar zij boodschappen doet voor één of méerdere dorpsbewoners. ,,Het zijn vaak kleine en gewone diensten, die gedaan moeten worden, merkt Renske op, en dan belt men maar”. Ook maakte zij vijf jaar deel uit van de Hervormde Kerkenraad, waar zij als taak had om het preekrooster in te vullen. In het gedicht van de redactie werd dat omschreven als de “jacht op de dominees”.

LAAT EEN REACTIE ACHTER