Skieppesturt 2018 voor Heleen Wilts-Harkema

0
1615

Tjerkwerd – Zaterdagavond 5 januari werd in het dorpshuis van Tjerkwerd de Skieppesturt uitgereikt door de redactie van de dorpskrant. Deze onderscheiding ontleent haar naam aan de bijnaam voor de inwoners van het dorp aan de trekvaart tussen Bolsward en Workum.
De jaarprijs ging naar Heleen Wilts-Harkema die zich sinds haar komst in het skieppesturtdorp in allerlei functies sterk maakte voor de mienskip. Zo maakte ze deel uit van het dorpshuisbestuur waarvoor ze ook de nodige vrijwilligersactiviteiten ontplooide. Binnen de kerkelijke gemeente was ze scriba en ouderling en thans verzorgt ze nog de bijdragen voor het kerkblad en de liturgie en zit ze in de beroepingscommissie.
Ze draaide ook mee binnen talrijke activiteiten voor de basisschool, was lid van de buurtcommissie, behartigt het Reumafonds in het dorp en ook zit ze in het bestuur van de ijsclub en maakt ze deel uit van de organisatie van de 4 mei herdenking bij het monument van in de oorlog gevallen dorpsbewoners. Kortom een duizendpoot wiens kwaliteiten waardevol zijn in een kleine dorpsgemeenschap. Voor haar geweldige inzet kreeg ze niet alleen het applaus van de zaal maar ook een schapenstaart aan een lint en een mooie oorkonde.

LAAT EEN REACTIE ACHTER