Skieppesturt 1991: Thea en Anne Dam

0
808
skieppesturt 91

TJERKWERD – In het Waltahûs werd op nieuwjaarsavond weer de traditionele ,Skieppesturt’ uitgereikt. De redaktie van de gelijknamige dorpskrant had ditmaal haar keus laten vallen op het echtpaar Anne en Thea Dam. Anne Dam is nog tot 1 maart a.s. direkteur van de basisschool -per die datum is hij benoemd in een soortgelijke functie in Surhuizum – en heeft als zodanig veel voor Tjerkwerd gedaan. Zo was hij o.a. voorzitter van de Oranjevereniging, verzorgde hij al het copieer- en stencilwerk voor het dorp en was hij een uitmuntend toneelspeler. Echtgenote Thea droeg ook haar steentje bij als secretaresse van Dorpsbelang, leidster van een handenarbeidclubje voor de basisschooljeugd en het verrichten van typewerk voor het dorp en de kerk. Naast de ,Skieppesturt’bestond de onderscheiding uit een oorkonde.

LAAT EEN REACTIE ACHTER