Skieppesturt 1992: Roelof en Joke de Jong

0
872
skieppesturt 92

TJERKWERD – Roelof en Joke de Jong – het beheerdersechtpaar van dorpshuis It Waltahûs in Tjerkwerd – zijn vrijdagavond uitgeroepen tot `Skieppesturten’ van het Jaar 1992. Zij kregen deze onderscheiding uitgereikt op het drukbezochte  Nieuwjaarsbai. Jaarlijks wordt de Skieppesturt in Tjerkwerd uitgereikt aan degene(n) die zich het meest inzet(en) voor de dorpsgemeenschap. De onderscheiding is een initiatief van de redactie van het plaatselijke dorpsblad It Skieppesturtsje. Het echtpaar De Jong is in feite de spil waar het hele verenigingsleven in Tjerkwerd om draait. De aerobicgroep, het muziekcorps, de bejaarjartvereniging, het zangkoor, de peuterspeelclub, al deze clubactiviteiten vinden wekelijks plaats in It Waltahûs. Daardoor moeten de beheerders op alle doordeweekse avonden -en in sommige gevallen ook `s middags – tafels en stoelen klaar hebben staan en verder de aanwezigen van koffie, drankjes of hapjes voorzien. Verder is It Waltahûs altijd op vrijdag- en zaterdagavond geopend. De familie De Jong organiseert ook regelmatig popconcerten in het dorpshuis. Zo komt bij voorbeeld Wiegel’s Wjukkelmachine op zaterdag 16januari as. in Tjerkwerd spelen. Al met al speelt het leven van de be heerders zich dus voor een groot deel af in It Waltahûs. Vandaar dat de redactie van It Skieppesturtsje de onderscheiding aan hen toekende. Na de uitreiking van de Skieppesturt trad de gelegenheideformatie `The Waltahouse Band’ op. Deze groep bestond uit het Easy Chanting-duo Wibo Toering en Edwin de Boer, trombonist Roelof Bakker, zangeres Rébecca Adema, drummer Reinold Poelstra en gitarist Michiel Adema. Hun Top-40-nummers kregen de aanwezigen in notime op de dansvloer. `s Nachts volgde er nog een  onverwacht optreden van `drummer-rapper’ Peter Kooistra, begeleid door Toering en Bakker. Zo begon 1993 heel mooi in Tjerkwerd.

Op de foto zien we de uitreiking van de `Skieppesturt 1992′ aan Joke en Roelof de Jong (in het midden en rechts). De redaktie van de dorpskrant. vertegenwoordigd door Sytske Dijkstra-Bouwhuis (links) overhandigde de eretekens en de bijbehorende oorkonde.

LAAT EEN REACTIE ACHTER