Skieppesturt 1993: Sietske Dijkstra-Bouwhuis

0
837
Skieppesturt 1993

Tjerkwerd – Stichting Doarpshûs It Waltahûs organiseerde zaterdag 1 januari het traditionele Nijjiersbal. Voorzitster Janet Volbeda ging vooraf even in op de nieuwe plannen die het bestuur heeft. Omdat het beheerdersechtpaar, dat vorig jaar de Skieppesturt mocht ontvangen de pacht van het dorpshuis per 1 februari heeft opgezegd, wordt geprobeerd de zaak op basis van vrijwilligerswerk te beheren. Het bestuur vertrouwd er op dat het dorpshuis op die mannier voor het dorp behouden kan worden. Er Bestaan tevens plannen om het ontmoetingscentrum drastisch te verbouwen. Hoogtepunt van deze avond was de uitreiking van de hoogste onderscheiding die het dorp kent, De Skieppesturt. De redactie van de dorpskrant ‘t Skiepesturtsje had haar keus dit jaar laten vallen op iemand uit de eigen gelederen. Sytske Dijkstra-Bouwhuis maakt al 16 jaar deel uit van de redactie en had in de laatste vergadering te kennen gegeven dat ze er een punt achter wilde zetten. Dit was voor de collega-redactieleden aanleiding om haar de Skieppesturt 1993 toe te kennen. Zij moest daarvoor echter nog officieel van haar functie worden ontheven. Dat gebeurde symbolisch door haar van de schapevacht te ontdoen. Daarvoor in de plaats kreeg ze de Skieppesturt omgehangen. Tevens werd haar een fraai gekalligrafeerde oorkonde overhandigd.
In zijn toespraak prees Gerben Wijnja Syske voor haar inzet bij tal van vrijwilligersactiviteiten. “Ze staat bij wijze van spreken altijd voor alles en iedereen klaar. Ook waardering voor haar tomeloze inzet ten behoeve van de medemens in Roemenie, aldus Gerben Wijnja.

Op de foto toont Sytske Dijkstra-Bouwhuis omringt door redactieleden van it Skieppesturtsje  de oorkonde behoorende bij de onderscheiding ‘Skieppesturt’ van het jaar.

LAAT EEN REACTIE ACHTER