Skieppesturt 1988: Jan Dijkstra

0
846
skiepesturt 88

Nadat Jan Dijkstra elfmaal op Nieuwjaarsdag de ,Skieppesturt’ had uitgereikt, was hij nieuwjaarsdag 1989 degene die deze, in Tjerkwerd fel begeerde, onderscheiding in ontvangst mocht nemen. De redaktie van dorpskrant it Skieppest urtsje had Jan Dijkstra niet alleen uitgekozen, vanwege zijn verdiensten voor de dorpskrant, maar ook voor zijn vele andere maatschappelijke functies, zoals voor het Dorpsbelang, Oranjefeest, de kaatskompetitie, het toneel en de St. Nicolaasaktiviteiten. Daarnaast maakt Jan Dijkstra al zo’n vijftien jaar deel uit van het Stichtingsbestuur. De onderscheiding werd uitgereikt tijdens een uitermate gezellig nieuwjaarsbal, waarbij weer een groot aantal Tjerkwerders aanwezig waren. Op de foto: Jan Dijkstra met zijn ,skieppesturtsje’ en de bijbehorende oorkonde.

LAAT EEN REACTIE ACHTER