Opening TJERKWERD TE KIJK

0
1093
18519552_1867669876820483_6250551284780014858_n.jpg

Op zondagmiddag 14 mei om drie uur werd de kijkdozenroute Tjerkwerd te Kijk geopend. Dit gebeurde in de St. Petruskerk die ook de startplaats van de route is.

Als de bezoekers de kerk binnen komen zijn de tentoongestelde schilderijen, tekeningen en foto’s nog bedekt. Wel kunnen ze al meteen kennis maken met de interessante plakboeken van Hinke Brandsma. Vanaf 1985/1986 heeft ze nauwgezet bijgehouden wat er op papier over Tjerkwerd is verschenen. Meer dan 10 aangrijpende brieven van Freerk Schakel, geschreven in oorlogstijd aan familie, trekken eveneens de aandacht.

Joke Schukken toont in twee vitrines interessante tekeningen uit een dik plakboek van haar pake Uilke Evert Bakker, waaronder een situatieschets rond de ‘Plaats van S. Postma 1718’ en een tekening van het oude Waltaslot. Een groepje bezoekers staat bewonderend bij de fotopresentatie van Sam Dijkstra. Om drie uur eerst prachtige muziek van Edith en Roelof Bakker. Heel passend bij de informele sfeer van deze opening. Dan een korte toespraak van Fokko Rollema, voorzitter van de Werkgroep Cultuur Tjerkwerd. Vervolgens de onthulling van de schilderijen, tekeningen en foto’s over Tjerkwerd.

De hele zuidwand van de kerk is er vrijwel geheel mee bedekt. Het is ondoenlijk om ze allemaal te noemen. Op de noordelijke lambrizering staan grote schilderijen en foto’s van Michiel Galama, Ada Stel en Jetske Dijkstra te pronken. Alle hangende werken worden sfeervol verlicht door spots. Opnieuw muziek van Edith en Roelof. Er valt heel veel te zien voor de meer dan 80 bezoekers. Ze nemen er de tijd voor. Wijzen elkaar op bekende en onbekende dingen. Zien verrassende details, zoals de eigen auto uit de jaren tachtig, op een schilderij van Michiel. Deze kijkt op zijn beurt met grote interesse naar een persoonlijk werk uit 1978 dat hij sindsdien nooit heeft teruggezien.

Voor sommigen schiet de ronde langs de kijkdozen er gedeeltelijk bij in. Later nog maar eens kijken, want de kijkdozenroute is als hoofddoel van TJERKWERD TE KIJK  het bekijken meer dan waard. Wat een interessante onderwerpen hebben de deelnemers bedacht! Sommigen hebben tot op het laatste moment aan de kijkdozen gewerkt. In en bij het parkje staan ‘inkijkdozen’ (schaftketen) en op de Âld Dyk en Trekdyk ‘uitkijkdozen’.

TJERKWERD TE KIJK duurt nog tot en met 28 mei.

LAAT EEN REACTIE ACHTER