Overzicht van bedrijven

0
1031

Hieronder een lijst met bedrijven die er in Tsjerkwert (geweest) zijn.

Bedrijven van Tjerkwerd
 Bedrijf Naam  Vanaf   Tot Waar
 Schilders
 Gerben Kartens
 Paulis Schuil  1886  1908  kerkstraat 13
 Albert Landstra  1908  ,,
 Ype Winters  1890  ,,
 Sipke Jellema  1908  ,,
 Hidde van der Wal   1913  1917  ,,
 Jaap de Beer.   1917  1931  ,,
 Ulbe Bousma   1931  1935  ,,
 Folkert Bousma.   1935  ,,
 Pieter Kaspersma  ,,
 J. van der Meulen.  ,,
 Jan Willem de Rijke. 1958  ,,
 Steef de Rijke. 1978 later Singel  22
 Sipke Bakker. 1908  1937  Singel 1
 Gerben Landstra 1937*  1949  ,,
 Gerrit Mulder. 1949*  1983  ,,
Timmerbedrijf
Rienk Posthumus  kerkstraat 19
Auke Posthumus.
Willem Wijnia 1930*
Klaas de Vries. 1952*
Pieter van Zuiden en Zn. 1962*
Cor van Zuiden. 1972  verhuisd later naar de Van Panhuysweg
Hessel Tiesma  Baburen
?? Swarts 1871  Waltaweg
Jan Zijlstra ?? 1873  ,,
Paulis Zijlstra. 1921*  ,,
Pieter van der Goot. 1955*  ,,
???? Yde Schakel ???  ,,
Gerrit Ouderkerken en Ruurd van Slageren. 1978  ,,
Gerrit Ouderkerken. 1988*  ,,
  Douwe Wybes  1749  ?
  Pieke Pytters  1949  ?
Bakkers.
Tjepke Wiepkes 1801 kerkstraat 12 ?
Gerard Velds  kerkstraat 12
Abraham Dokter.  kerkstraat 12
Gerben de Jong. 1895 Eerst waltaweg 27

Later naar Kerkstraat 12

,,

Roelof de Jong  ,,
Gerben de Jong. Hanse.  ,,
Later verhuisd naar Bolsward
Gerrit Damsma 1913  Wataweg 5
Gerard Damsma. 1945 1956  ,,
 Marten Alberts  1749   ?
Kruideniers
Johannes Appelhof 1889  kerkstraat 3
J ohannes Deelstra  1927  1958  kerkstraat 3
Marten Kikstra 1958 1987  ,,
Steven Velds 1895  Harmonie
Sjouke Zwaastra 1929*  ,,
Durk Rusticus 1936  ,,
Anne Gietema 1952  ,,
K. van der Werk 1961 1962  ,,
Klaas Weistra 1962  ,,
Anne Posthuma 1907  Waltaweg 27
Eeuwke Reidsma 1919 1964  ,,
Louw Reinsma  Kade 8
Jan Sijtsma 1930  ,,
Jan Heins  ,,
Melkhandel
Lammert Steigenga  Waltaweg 2
Fourage.
Eeuwe Reidsma 1919  Waltaweg 27
Jouke Reidsma 1954*  ,,
Souke Zwaagstra 1936*  Waltaweg 19
Sjouke Zwaagstra en Jacob Twijnstra 1949  ,,
Anne Gietema 1950  ,,
Gebr. Gietema

 ,,

Verhuisd naar Hemdijk 1

Smederij.
Klaas – Gerrit Schukken 1882  Waltawei 9
Folkert Schukken 1906  ,,
Klaas Schukken 1934*  ,,
Wiebe de Vries 1970* 1990  ,,
Schoenmaker
Michiel de Jong 1905  Heechus Kade 6
Wieger en Rinze de Jong 1927  Waltaweg 7
Rinze de Jong 1946* 1959   Waltaweg 33
Age Zytses  ? 1749  ?
Hans Jans  ? 1749  ?
Jan Hanzes  ?
Wagenmaker
Douwe Zwaagstra
Gerbr. Zwaagstra
Hendrik Schukken 1942 1944
Fietsmaker
Tjamme Draaijer 1929* 1969
Huishoud winkel
Tjamme Draaijer 1929*
Ype Bonnema 1969 1971
Groenten en fruit
Sjerp Woudstra
Brandt Volbeda
Bauke Kramer ± 1975
Freerk Schakel 1948
Louw Reinsma 1930
Brandstoffen
Gerben de Bruin
Siemon Sijtsma
Feike Jorritsma 1922
Douwe Jorritsma 1974
Loonbedrijf
Pieter Draaijer en Sijbrand Schrale
Pieter Draaijer en Pieter Poelstra
Pieter Draaijer 1960*
Uilke Haarsma 1975
Haarsma B.V.
Jouke Reidsma
Durk Breeuwsma
Kuiper
Durk Kuipers
Diversen
Johan Velting
Fokko Rollema 1995
Bert Miedema 2004
Fokke Kootstra 1990
Ada Stel 1984
Lasbedrijf.
Yme de Boer 2002
Reclame
Edzer Dillema 2002* 2006
Dorpshuis
Harmonie 1873
Waltahuis 1973
Autobedrijf
Gebr. Volbeda 1980
Slagerij
Rintje Bakker
Sint Postma 1937 1970
Noodslagerij
Meindert Boersma 1908
Binke Bakker 1979
Kleermaker
Ruurd Posthumus
Dierenarts
Jaap. Harkema 1990
Belastingontvanger
Bauke Gerlsma 1749
Café’s & Casteleins
 Jan Hanzes
 Cafe de Vlijt
LAAT EEN REACTIE ACHTER
DELEN
Vorig artikelVerkiezingskoorts
Volgend artikelFeestavond 1963