Veldwachters en Politieagenten

0
1155

Der binne yn de rin fan’e tiid hiel wat fjildwachters en plysjemannen west yn Tsjerkwert. Hjir ûnder in listke.

  • Engele Dirks Baarda In 1836
  • Arend Kleinman 12-5-1890 van Exmorra
  • Henderikus Feenstra  voor 1912  na 1928
  • Ynze Jaarsma  12-11-1934 van Barendrecht  maart 1947 naar Marrum
  • Willem Fonk 21-4-1947 van Marrum 14-6-1950 naar Bergum
  • Sake Braaksma  30-6-1950 23-4-1954 naar Giekerk
  • Alle Kloosterhuis 1954 2-8-1963 naar Dokkum
  • Jan Meinema 25-9-1963 van Brandwijk 6-10-1965 naar Wommels
  • In 1950 was er een politie Ennema bij Vrouw Kuipers in de kost (Binkje haar moeder).
  • Later kwam Nooitgedacht, maar die vertrok al vrij gauw naar Parrega.
  • In 1965 is de politiepost in Tjerkwerd opgeheven.
LAAT EEN REACTIE ACHTER