Predikanten deel 4

0
1789
Waltawei winter

De Gereformeerde gemeente van Tjerkwerd (opgericht op 10-10-1891) heeft 3 predikanten gehad.

schelhaas 2
J. Schelhaas

14-4-1957 tot 28-8-1960 Ds. J. Schelhaas
Jan Schelhaas, geboren op 16 September 1925 in Broek op Langendijk. Opgegroeid in een burgemeestersgezin, koos hij voor predikant en studeerde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. In oktober 1956 deed hij zijn kandidaatsexamen. Op 15 maart 1957 trouwde hij met Maria Crielaard en zij vestigden zich op 14 april 1957 in de gereformeerde pastorie in Exmorra. Het uitgebrachte beroep door Exmorra-Allingawier en Tjerkwerd was aangenomen. Na 13 jaar had Exmorra weer een „echte” predikant in de pastorie! Alles op de brommer afreizend was hij een zeer gezien persoon in onze gemeenschap.

Hij sloeg bijvoorbeeld geen verjaardag van een gemeentelid over! Dit duurde echter niet lang, want op 28 augustus 1960 vertrok hij naar Leeuwarden-Huizum. De bekende Hendrik Algra was daar één van zijn gemeenteleden, In 1967 naar Delft-Abswoude en in 1976 naar Zwolle In 1975 vond om des gewetenswil de overgang plaats naar de Nederlands Gereformeerde kerk. wat voor hem en zijn vrouw een zware stap was. Toch blijft hij met dankbaarheid terugzien op zijn wonen en werken in onze dorpen als dienaar van God.

Van Zuylen 2
A. van Zuylen

23-9-1962 tot 16-4-1967 Ds. A. van Zuylen
Arie van Zuylen, geboren 4 juli 1936 in Wissekerke (Zld) als domineezoon. In de voetsporen van zijn vader verder getogen, volgde hij de studie in de theologie aan de Theologische Hogeschool in Kampen, waar hij begin maart 1962 zijn kandidaatsexamen aflegde. De bevestiging in zijn eerste gemeente Exmorra – Allingawier en Tjerkwerd vond plaats op 23 september 1962. Op 17 juli 1964 trouwde hij mei Neeltje Johanna Dekkers. Als vrijgezel begonnen, vertrok hij met vrouw en twee dochters op 16 april l967 naar Bennebroek en – daarna op 30 september 1973 naar Dordrecht en sedert 7 januari 1979 weer terug in het noorden in Zuidlaren. Bij zijn komst naar Exmorra was bem een auto toegezegd, maar als chauffeur wilde het niet bij deze dominee. De brommer werd het vervoermiddel en er is wat afgebromd! Een gewaardeerde predikant, die zijn 25-jarig ambtsjubileum in een dienst mocht herdenken in Exmorra op zondag 23 september 1987.

van Helden
P.J. van Helden

22-10-1978 tot mei 1984 Drs. P.J. van Helden
Pieter Jan van Helden, geboren op 7 maart 1952 in Epe (Gld). De studie in de theologie werd gevolgd aan de Vrije Uniieisiteil in Amsterdam met als bekroning het doctoraal examen op 28 augustus 1978. Op 2 mei I975 was hij gehuwd met Catherina Cornelia (Toos) Sikking in Naarden. De bevestiging als predikant van Exmorra, Allingawier, Gaast Ferwoude en Tjerkwerd c.a was op 22 oktober 1978. Voor het eerst vond zo’n dienst plaats in de hervormde kerk, vanwege de verwachte grote belangstelling. Familie Van Helden vertrok in mei 1984 naar Ridderkerk (Slikkerveer).

Een citaat van ds. Van Helden, geschreven tijdens ziekte, in de Friesche Kerkbode: „De eerste dagen nog druk met ziek-zijn, maar dan komen de dagen, dat het leven aan je voorbijgaat… gevoelens van nutteloosheid dringen zich op… wat ben ik waard? Dat zal wel de ervaring zijn van iedere (langdurige) zieke. Voor mij geldt alleen, dal nu mijn weten “verrijkt” is met ervaring. Maar daarmee echt nog geen prettige, ik ben liever gewoon aan het werk net als u allen”. Ook een predikant kan ziek worden, maar het voorgaande getuigt van de ijver, die deze herder bezielt, om iets voor een ander te betekenen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER