Renske Bakker

0
779
Bakker Renske

Tjerkwerd – Op 15 april 1957 toog zuster Bakker uit Tjerkwerd op haar brommertje naar Harlingen. Omke Jan had haar nog meegedeeld dat hij haar over zo’n 6 weken wel weer terug verwachtte, want jij kunt niet van huis weg, aldus ome Jan. Ze vestigde zich in Harlingen en ging in de opleiding. De week-indeling bestond toenmaals uit cursus, afgewisseld met praktijk en dan wederom cursus. Dit 9 uren per dag. Slechts 1 vrije dag per week. Er werden ook nachtdiensten gedraaid en wel 14 achtereen. In 1960, na 3 jaar, werd ze gediplomeerd verpleegster en een jaar later haalde ze haar kraamaantekening. Ze werd te werk  op de interne afdeling, omdat dat haar wens was en waar ze nu reeds 21 jaar werkzaam is. Goede herinneringen bewaart zuster Bakker aan het oude Algemeen Protestants Ziekenhuis” Het had zo zijn eigen oude intieme sfeer. Op 20 mei 1960 vond de verhuizing plaats naar het nieuwe ziekenhuis, waar ze als 1e verpleegster werd aangesteld. Al kort daarop volgde haar benoeming tot hoofd van de interne afdeling, een functie die ze tot nu toe steeds bekleed. Er is in de jaren heel wat veranderd. Zo werd er vroeger alle tijd genomen om de ronde langs de patiënten te doen. Vandaag de dag verlaten patiënten aanzienlijker sneller het ziekenhuis, doodat de medische wetenschap erg gevorderd is.

”Zuster Bakker uit Tjerkwerd 25 jaar aan Oranjeoord in Harlingen verbonden.”

zuster Bakker
Zuster Bakker.

De mensen worden sneller opgelapt en evt. verder doorgestuurd naar een verpleeghuis. Dit vraagt voor het personeel ook meer, daar men sneller op de situatie moet inspelen. Ook qua inspraak is er het een en ander veranderd. Vroeger werd er al gauw ja en amen tegen de heren doktoren gezegd, maar tegenwoordig zijn vooral de jongeren veel mondiger. Ook wordt er veel tijd besteed aan commissievergaderingen. Er zijn ondertussen al zo’n 20 commissies. Enerzijds gaat er ook veel tijd verloren met deze ver doorgevoerde democratie.

Jammer vindt zuster Bakker het, dat de eindexamens niet meer in eigen omgeving en met eigen doktoren worden afgenomen. Dit gaf toch een bepaalde sfeer in het ziekenhuis van een feestelijk karakter. Die goede sfeer heeft er overigens bij zuster Bakker altijd een enorme rol gespeeld in die 25 jaar. Met 8 dames van de oudere garde werd een soos opgericht om de sociale contacten onderling wat beter in stand te houden. Mijn werk hier in Oranjeoord maakt wezenlijk een belangrijk deel van mijn leven uit, aldus zuster Bakker.

Elke morgen met vreugde naar mijn werk zonder enige tegenzin. Datgene straalt ook van zuster Bakker af. De vitaliteit en wilskracht met dit werk door te gaan is duidelijk aanwezig en met enigszins gemengde gevoelens kijkt ze it naar haar pensioennering over 3 jaar. Morgen (donderdag) wordt als waardering voor het vele goede werk door haar in de afgelopen 25 jaar verricht, haar en receptie aangeboden door bestuur en directie van Oranjeoord voor doktoren, personeel en genodigden, waarna het feest in huiselijke kring in Tjerkwerd wordt voortgezet.

B.N. 14-4-1982

LAAT EEN REACTIE ACHTER