Schaatstraining 1981

0
865
b25-3-81

Op de foto Menno Poelstra, Brandt Volbeda en Bea Gietema.

Bron : Bolswarderkrant
Van : 25-maart-1981

Schaatstrainingsclub “Makkum” sloot seizoen af bij Adema
MAKKUM – Op dinsdag 17maart j.l. was het voor de laatste maal dat er in dit seizoen droogtraining werd gege ven in de sporthal Maggenheim in Makkum. Men kwam na afloop bijeen in Zaal Adema in Makkum, waar de prijzen werden uitgereikt van korte- en langebaan wedstrijden, die eerder in het seizoen verreden waren op de kunstijsbaan in Heerenveen en Leeuwarden.

De trainer Piet S. Vendma uit Makkum had de prijswinnaars keurig geordend en een ieder kreeg de uitslag van zijn of haar prestatie te horen. De voorzitter van de ijsvereniging ,,Makkum”, de heer Jelle van der Meer, reikte de prijzen uit, die bestonden uit fraaie eretekens. Er namen 13 jongens en 16 meisjes dit seizoen mee aan de schaatstraining. De Wierd Wynia wisselbeker werd uitgereikt door de voorzitter van de ijsvereniging Tjerkwerd de heer B. Volbeda aan Menno Poeistra uit Tjerkwerd. Er was ook een wisselbeker beschikbaar gesteld door vishandel Poepjes, die deze zelf uitreikte aan Bea Gietema uit Tjerkwerd. Dit gebeurde in de voor de heer Poepjes toepasselijke formuleringen.

De jeugd van Tjerkwerd heeft prima prestaties geleverd en voor het bestuur van deze ijsvereniging is dit een groot succes. Vervolgens werd trainer Piet S. Venema bedankt voor zijn inzet bij de trainingen, zowel op de gladde ijsvloer als bij de droogtraining in de sporthal. Voorzitter van de Makkumer ijsvereniging, Jelle van der Meer, was de tolk van de jeugd. Hij zei’o.m. dat de jeugd het zeer op prijs heeft gesteld om deze training te mogen meemaken en dat er door een droogtraining toch nog veel goed gemaakt kan worden in een ijsloze winter. De wenste trainer en  leden  zonnige zomer toe, om zo’ mogelijk in oktober weer te kunnen starten met de ijstraining. De trainer werd dank gebracht namens de ijsverenigingen Makkum/Tjerkwerd/Parrega.

Een grandioos bloemstuk werd aan de heer Venema aangeboden, alsmede ver schillende andere attenties en kado’s, die allen gebruikt kunnen worden voor de zeilboot.
Op zijn beurt bracht de heer Venema dank aan een ieder die eraan heeft meegeholpen om deze winterperiode te laten slagen. Hij noemde in het bijzonder de ouders van de kinderen uit Exmorra, ‘Tjerkwert Parrega en Gaast, die steeds weer bereid waren om hun pupillen naar de ijstraining te vervoeren. Ook de jeugd heeft voor de volle honderd procent haar inzet getoond, ook de heer Jelle van der Meer werd geroemd en wel voor zijn inzet en initiatief om alles tijdig en ‘perfekt te regelen en te laten verlopen.

UITSLAGEN:
Jongens kortebaan:’. Freddy Bloemema 5.8 sec 2. Menno Poelatra 6.0 sec 3. Bram Volbeda 6.1 sec., 4, Guus van Seyen 6.15 sec., 5. Leendert G. Klein 6.6 sec.

Meisjes kortebaan:
1, Geraldine Hutckineon 8.7 sec,, 2. Ineke Attena 6,8 sec., 3. Bea Gietema 6.9 sec. 4. Djoeke Wiets Tjalma 7.1 sec. Hiltje Venema 7,1 sec.

Jongens 1 ronde 200 meter:
1.Freddy Bloenema 21.7 sec., 2, Menno Poelstra 22.0 sec., 3 L. 0. Klein 23.7 sec.

Meisjes 1 ronde 200 meter:
1, Bea Gietema 25.3 sec., 2. Anneke Venema 25.7 sec., 3. Ineke Atterna 25,8 sec.

Jongens 3 ronden 600 meter:
1, Menno Poelstra 1.04. sec., 2. Freddy  Bloemsma 1.06.2 sec., 3. Guus v. Seyen 2.11 sec.

Meisjes 3 ronden 600 meter:
1. Hiltje ,Venena 3.15.6 sec. Bea Gietema 1,15.6 sec,, 3. Inneke Attema 1,17.6 sec.

LAAT EEN REACTIE ACHTER