Sint Postma & Jakke Hiemstra

0
982
Jakke Hiemstra

Sint had van 1952 tot 1959 een slagersknecht in dienst: Jakke Hiemstra. Van hem nu het volgende verhaal over zijn tijd in Tjerkwerd.

waltawei9 (26)
Jakke, Sint en Aukje voor de slagerij

Ik heb van mei 1952 tot maart 1959 bij Sint Postma gewerkt als slagersknecht. Ik was daar vrijwel geheel in de kost, zoals dat in die tijd ging. Sint en Aukje hadden geen kinderen, en dus was ik zo ongeveer de vervanger daarvan. Ik heb daar een heel goede periode gehad. Het was hard en veel werk, zeker in de winterperiode wanneer er veel huisslachtingen waren.

Sint Aukje en Jakke in de tuin
Sint Aukje en Jakke in de tuin.

Oktober en november werd er veel geslacht voor diverse boeren uit Tjerkwerd en omgeving.

Jakke met koe voor de slagerij
Jakke met koe voor de slagerij.

Daarnaast ging het gewone slacht en winkelwerk door. Wekelijks werd een koe en een varken gekocht in Sneek op de markt en in eigen slagerij geslacht en verwerkt. Meestal deden Sint en ik dat samen, maar als het erg druk was, hielp Binke Bakker daarbij. Ook hij staat op één van de foto’s. Binke was in die tijd een loonslager, maar had ook de noodslachting. Ik denk dat zijn vader dat voorheen deed, maar dat is mij niet meer bekend. Met Binke ging ik in de winter ook nog al eens op jacht, met name in de nacht, met zijn hond, een Friese Stabij, om te jagen op bunzings (muddejaie) Dat was best spannend en leuk om te doen.

Binke en Sint
Binke en Sint

In de zomertijd, als er in de slagerij minder te doen was, hielp ik in de hooitijd meestal “breggewachter” Brouwer. Die een paar koeien op stal had, Hij pachtte de bermen tussen Bolsward en Parrega. Hij maaide die bermen met de hand, en samen brachten we het hooi bij hem thuis dat met de hand bij elkaar geharkt werd.

Ook bij de fa.Schakel heb ik nog wel “in het hooi” gewerkt in die tijd. Van juni 1957 tot einde 1958 was ik in militaire dienst. Maar omdat Sint Post op een gegeven moment ziek werd, kreeg ik al snel iedere week een dag of drie “zakenverlof” en kon ik de slagerij met behulp van Binke Bakker draaiende houden. Na terugkomst uit dienst, wilde Postma de slagerij aan mij overdoen, maar ik zag er  onvoldoende brood in, en ben wat anders gaan doen.

Sint en Aukje
Sint en Aukje

Na een sollicitatieperiode, ben ik op 1 juli 1959 bij de gemeentepolitie in Alkmaar begonnen, waar ik bijna 40 jaar heb vol gemaakt en een prachtige carrière heb gehad. Tot zover iets over mijn periode in Tjerkwerd. Er is nog veel meer te vertellen over het slagersvak in die tijd, maar dat maar eens een andere keer wellicht.

Jakke Hiemstra

LAAT EEN REACTIE ACHTER
DELEN
Vorig artikelHoytema stins
Volgend artikelOm ‘e Toer 23-4-2006