Skieppesturt 2007: Gettje en Gerben Dijkstra

0
969
Gjettje en Gerben Dijkstra

Tjerkwerd – op zaterdagavond 5 januari jongstleden werd de jaarprijs van Tjerkwerd, bestaande uit een echte schapenstraat aan een lint met bijbehorende oorkonde, toegekend aan het echtpaar Gjettje en Gerben Dijkstra. De naam Skieppesturt verwijst naar de bijnaam van de inwoners van Tjerkwerders. De dorpskransredactie, bestaande uit Tea Huitema, Riemkje Lemstra, Anneke Feenstra, Mireille Galema en Gerben Wijnja, deelde dat de inwoners van Tjerkwerd mee op het traditionele nieuwjaarsbal in dorpshuis It Waltahûs.

Jelle Zijsling opende de feestavond en maakte namens het stichtingsbestuur van het dorpshuis bekend dat Jasper de Vries voor de aftredende Jan Witteveen in het bestuur is gekomen. Daarna trad de redactie in traditioneel habijt voor het voetlicht. Woordvoerder Gerben Wijnja prees de jarenlange inzet van het tweetal en omschreef hen daarbij als “doarpstûzenpoaten dy’t hiel wat ôfrûn ha foar it wolwêzen fan Tsjerkwert”.

Een dorp dat leeft kan niet zonder mensen als Gjettje en Gerben. Zij zijn de kurk waar het verenigingsleven op drijft. Denk hun inzet, enthousiasme en volharding eens weg en de samenhang is zoek, de visie wordt ondoorzichtig, passie en hartstocht verdwijnt. “Mei it útbringen fan de jierpriis, de Skieppesturt, is it boadskip fan de redaksje dúdlik. Wy wolle minksen dy’t harren sa mei klam ynsette foar it wolwêzen en de ferbettering fan it doarp priizgje, wurdearje. Foaral dat lêste is sa wichtich yn ús maatskippij dy’t stiif stiet fan kommintaar jaan en krityk leverje,” aldus Wijnja. Vervolgens werd een opsomming gegeven van alle functies die het tweetal vervult. Ook werd terug geblikt op de bestuurlijke activiteiten uit het verleden. Gjettje maakte zich sterk voor de peuterspeelzaal, de kindernevendienst, dorpsbelang en school, terwijl ze nu nog meedraait in het vrijwilligerskorps van dorpshuis It Waltahûs, de EHBO en het kerkkoor. Gerben zat in het bestuur van de school, de Oranjevereniging en het Waltahûs. Nu houdt hij zich nog bezig met de biljartclub, de sportveldencommissie, vrijwilligerswerk voor het Waltahûs en als straatversierder van de Waltaweg staat hij ook z’n mannetje. Kortom, een indrukwekkende lijst van activiteiten die de ballotage glansrijk doorstond en de jury unaniem deed besluiten het echtpaar Dijkstra met de prestigieuze dorpsprijs te verrassen.

Foto en tekst: Gerben Wijnia

LAAT EEN REACTIE ACHTER
DELEN
Vorig artikelKerstzangdienst
Volgend artikelVerblijfsvergunning