Steun de st. Petrus

0
629

Wat maakt Tjerkwerd tot een woonplaats waar u zich thuisvoelt?

Beste dorpsgenoten,

Ongetwijfeld zijn dat meerdere dingen. Wij weten dat voor veel Tjerkwerders de St. Petruskerk er één is. Je hoeft niet eens binnen te gaan om te waarderen dat hij er is.
Indrukwekkend als je bedenkt hoeveel generaties dorpsgenoten hier al de bijzondere momenten van hun leven hebben beleefd, zoals doop, huwelijk en uitvaart.

Toch is het voortbestaan van de St. Petruskerk niet vanzelfsprekend. De Protestantse gemeente Tjerkwerd-Dedgum krijgt geen subsidie. Ook het kerkhof wat rondom de kerk gelegen is vergt de nodige zorg. Daarom willen wij u als dorpsbewoner om hulp vragen. Uw hulp is van groot belang, daar de financiële lasten, zoals onderhoud, voor een steeds kleiner wordende kerkelijke gemeente op den duur niet meer te dragen zijn.

Wij zouden u willen oproepen: steun de St. Petruskerk met een bijdrage. Een bijdrage die wordt aangewend voor de St. Petruskerk en omliggende begraafplaats. Uw bijdrage kunt u op verschillende manieren voldoen hetzij eenmalig via de bank anderzijds automatisch maandelijks via uw bankrekening. Op onderstaand strookje kunt u aangeven of u wel of niet mee wilt doen aan deze actie. Wij komen de komende weken persoonlijk het antwoord bij u ophalen.

Wij danken u hartelijk voor uw tijd en moedigen U nogmaals aan: Steun de actie St. Petruskerk.

Met vriendelijke groet,

Namens het college van kerkrentmeesters,
H de Groot, voorzitter
B de Boer, secretaris
H Schakel penningmeester

—————————————————————————————
0 Ja ik doe mee voor een bedrag van ———– per jaar
0 Nee ik doe niet mee.
Naam: ………………………    Handtekening …………………..
Bankrekening Protestantse Gemeente Tjerkwerd-Dedgum ABN 21.53.04.063.

P.S. degene die reeds hun bijdrage doen, kunnen dit schrijven voor kennisgeving aannemen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER
DELEN
Vorig artikelVerkoop Waltaslot 1791
Volgend artikelLjipaai 2008