Strjitkeatsen op It Âld Hiem

0
1302

Zaterdag 15 september was alweer de laatste ledenpartij van het seizoen. K.F. De Twa Doarpen organiseerde het strjitkeatsen voor al haar leden vanaf klas 1 van het voortgezet onderwijs. Dit keer werd er gekozen voor een andere locatie, namelijk It Âld Hiem. Er was een lijst van 7 partuur, de loting hiervoor vond plaats tijdens de ledenvergadering. Het waren ideale omstandigheden voor het kaatsen: mooi en zonnig weer.

In de eerste omloop was de spannendste partij van de dag tussen Jan Hessel de Groot, Djurre Zijsling en Kees Bekema tegen Auke Walsma, Pietsje de Boer en Jentsje van der Stap. Met alles aan de hang wisten Auke c.s. die winst binnen te slepen.

In de 2e omloop wisten Auke c.s. deze winnende lijn niet door te trekken en verloren zij met 5-2 (6-4) van Jelle Brandsma. Jelle kaatste met vader en zoon Wiebren en Willem Poelstra. Jelle en zijn maten kwamen in de finale tegen Menno Galama, Freekje Hoeke en Femke Boonstra. Zij kwamen in de finale door eerst Bert Jan Ouderkerken, Hotske Burghgraef en Sigrid Schakel met 5-3 (6-2) te verslaan. In de 2e omloop werkten ze een flinke achterstand weg en wisten ze alsnog met 5-5 (6-4) te winnen van de gebroeders Ids en Durk Walsma en Jan Witteveen. De finale tussen Jelle en Menno werd gewonnen door Menno, Freekje en Femke. 5-4 (6-4).

De finale van de verliezersronde ging tussen Bert Jan c.s. en Ype Bote Bonnema, Wiebren de Jong en Anne Frouk Poelstra. Ype Bote kwam na verlies van Ids c.s. 4-5 (2-6) en winst op Jan Hessel c.s. 5-3 (6-2) in de finale. Na een achterstand van 5-2 wisten Bert Jan en zijn maten toch nog de stand om te buigen naar een 5-5 (6-4) overwinning. De prijsuitreiking vond plaats tijdens de jaarlijkse dorpsbarbecue op het sportveld. Sponsor voor deze partij was Nota bewapeningsstaal. Naast de mooie kransen en de bossen bloemen namen de winnaars ook een heerlijk pakket van Bakkerij Popma uit Blauwhuis mee naar huis. Na de prijsuitreiking volgde een gezellige nazit met barbecue,  hiermee hebben we weer een geslaagd kaatsseizoen afgesloten.

K.F. De Twa Doarpen

LAAT EEN REACTIE ACHTER