Sjoerd B. Bouma erelid K.F. De Twa Doarpen

0
915

Afgelopen vrijdag 14 september is Sjoerd Bouma tijdens de ledenvergadering  geëerd als erelid. Auke Walsma is in de oude boeken van de kaatsvereniging  gedoken en kwam er zo achter dat Sjoerd op 12 november 1999 in het bestuur is gekomen.

Met Age Gietema, Joke de Jong en de toen huidige commissieleden Wiebren Poelstra en de Broers Durk en Johan Ouderkerken werd het kaatsen in Tjerkwerd nieuw leven in geblazen.

Sjoerd stond dus aan de basis van het huidige kaatsbestuur. Sjoerd is in het bestuur begonnen als penningmeester. Dit heeft hij 6 jaar gedaan. Op de jaarvergadering van 2005 neemt voorzitter Age Gietema afscheid van het bestuur en neemt Sjoerd de voorzittershamer van Age over.

Het plezier dat Sjoerd in het kaatsen heeft dat zien wij als bestuursleden ook weer terug tijdens de bestuursvergaderingen. Met een “soad nocht en wille” leidde hij de vergaderingen en als het moest met een serieuze ondertoon. Als bestuur zaten we vaak bij Sjoerd en Boukje thuis waar het gezellig toeven was met een hapje en een drankje. Vanaf het begin heeft Sjoerd ook altijd de inkoop gedaan voor het tentje en later de kantine en dat doet hij nog steeds. Verder zat Sjoerd ook in de sportveldcommissie namens de kaatsvereniging en was hij zeer actief voor het realiseren voor de nieuwe kantine.

Voor Sjoerd zijn enthousiaste inzet en betrokkenheid afgelopen 19 jaar wordt hij door de leden en bestuursleden bedankt. En zo als hij altijd verwoorde met de prijsuitreikingen: “Ik bin bliid dat ik jim foar de tinte de krâns omhingje mei”, binne wy bliid Sjoerd te beneamen as earelid fan de keatsferieniging.

K.F De Twa Doarpen

LAAT EEN REACTIE ACHTER