Skieppesturt zoekt drukker

0
1186

Beste Skieppesturten,

Ons dorpskrantje werd jarenlang gedrukt door Praktijkschool de Diken in Sneek. Nu is het zo dat heer Ringnalda die dit verzorgde met welverdiend pensioen is gegaan. Voor de redactie van ‘t Skieppesturtsje betekent dit dat wij opzoek moeten naar een nieuwe drukker.

We hebben het over een oplage van 250 boekjes per keer. Een dorpskrantje bestaat uit ongeveer 40 pagina’s waarvan er ongeveer 8 in kleur worden geprint. Het boekje komt driemaal per jaar uit. Het formaat is A5, dus een liggend A4 dubbelgevouwen met een nietje erin.

Ben je of ken je een drukker die dit voor een maatschappelijke prijs voor ons kan verzorgen?

Neem dan alstublieft contact op met de redactie van ‘t Skieppesturtsje!

Redaksje-adres:
Mireille Galema
Dyksicht 2
8765 LX Tsjerkwert
0515-579338

e-mail : itskieppesturtsje@gmail.com

Redaksje:

Gerben D. Wijnja       Riemkje Swart           Fokko Rollema        Jan Witteveen
Sylroede 6                Sylroede 5                 Singel 8a                 Waltaweg 47
0515-579348           0515-579706           0515-579051         0515-579698

LAAT EEN REACTIE ACHTER